6.4.2020
Z provozních důvodů bude prodejna potravin v Koclířově od 6.4.2020 do odvolání mezi 12:00 – 12:30 hodin uzavřena (polední pauza).

19.3.2020 Během epidemie nebude ordinace pro děti v Koclířově . V Opatově ordinuje MUDr. Kobelková v nouzovém režimu. Poskytne telefonické konzultace na telefonním čísle ordinace 737 924 080. V případě problému, je třeba nejdříve zavolat a domluvit se na dalším postupu.

18.3.2020
MUDr. Jokičová informuje občany, že do odvolání nebudou otevřeny ordinace v Koclířově a ve Svitavách. Kontaktujte MUDr. Jokičovou pouze na tel. č. 461 569 202 pro zaslání receptu,neschopenky aj. Nenavštěvujte ordinaci, nebudete obslouženi, pouze telefonický kontakt.

17.3.2020 Do prodejny potravin v Koclířově nebude možné vstoupit bez překrytí obličeje (ústa, nos). Použijte roušky, šátek aj. Opatření má okamžitou platnost.

16.3.2020 Obecní knihovna Koclířov bude do odvolání uzavřena.

21.3.2020 – DĚTSKÝ KARNEVAL – ZRUŠENO

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle zákona o ochraně veřejného zdraví nařizuje k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 toto mimořádné opatření:

12.3.2020
V pátek 13.3.2020 bude po celý den uzavřena pošta v Koclířově.

09.03.2020
Zítra tj. 10. března bude společnost Vodárenská Svitavy v dopoledních hodinách provádět odečty vodoměrů.

26.2.2020 V úterý 24. března 2020 od 8:30 do 09:00 hodin bude spol. JUKKA, s.r.o. u hasičské zbrojnice prodávat ovocné stromky. – ZRUŠENO

Úhrada místních poplatku na rok 2020 se platí ve výši a to:

  • poplatek za komunální odpad ve výši 625,- Kč na osobu se splatností do 30.6. příslušného kalendářního roku.
  • lze zažádat o osvobození na poplatku pro každé třetí a další nezaopatřené dítě v rodině. Poplatník s pobytem v obci, který v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku, je od místního poplatku TKO osvobozen automaticky. K platbě místního poplatku je třeba každoročně vyplnit formulář o prohlášení poplatníka.
  • poplatek za psa 100,- Kč za jednoho a 150,- Kč za dalšího se splatností do 30.6. příslušného kalendářního roku. K platbě místního poplatku je třeba vyplnit formulář Přihlášení k místnímu poplatku ze psů.
  • Úhradu místních poplatků můžete uhradit na účet obce č. 128 33 44 309/0800 vedeného u České spořitelny a.s. a do zprávy pro příjemce napsat za co a za koho je platba hrazena nebo v hotovosti do pokladny obce v úředních dnech a to:

Pondělí: 08:00 – 11:00, 12:00 – 17:00, Středa: 08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00, Čtvrtek: 13:00 – 16:00

11.12.2019 Informace pro občany. Hydrogeologický posudek o možnosti vsakování přečištěných odpadních vod, který můžete použít při realizaci své domácí ČOV, si může na obci Koclířov písemně požádat o jeho kopii. Na vodoprávním odboru ve Svitavách je to takto domluvené.

4.12.2020 Cena vodného pro rok 2020. Cena do 30.4.2020 bude stát 1 m3 vody 38,85 Kč a od 1.5.2020 bude stát 1 m3 vody 37,16 Kč. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

15.11.2019 Společnost LIKO SVITAVY a.s. upozorňuje, že z důvodu úpravy a optimalizace svozových tras, bude posádka svážející komunální odpad (popelnice) z obce Koclířov, obsluhovat obec Koclířov mezi 6:00 – 14:00 hodinou. Svozový den zůstává beze změn.

14.11.2018 V úterý 19.11.2019 nebude ordinace MUDr. Jokičové v Koclířově. Akutní případy ošetří ve své ordinaci ve Svitavách.

31.10.2019 Dne 5.11.2019 bude ordinace MUDr. Jokičové v Koclířově z důvodu čerpání dovolené uzavřena. V akutních případech zastupuje MUDr. Polách, Hraniční 9, Svitavy.

22.10.2019 Dne 29.10.2019 bude obecní úřad Koclířov uzavřen.

15.10.2019 OKRASNÁ ŠKOLKA STRAKOV u Litomyšle Vás srdečně zve na nákup ovocných dřevin, růží, okrasných dřevin a trvalek vlastní produkce nebo od předních českých pěstitelů. Prodej bude zahájen ve středu 16. října 2019. Otevírací doba PO-PÁ 7.00-17.00 hod, SO 8.00–11.30 hod. Více informací na tel. 461 639 001 nebo na internetových stránkách www.ars-vavrin.cz .

25.9.2019

25.9.2019 Od čtvrtka 26.9.2019 bude Obecní knihovna Koclířov otevřena v nových prostorách v čp. 103, vedle pošty. Otevírací doba je stejná, tj. úterý, středa a čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin.

10.9.2019 Dne 11.9.2019 bude spol. Vodárenská Svitavy provádět odečty vodoměrů.

Probíhá rekonstrukce místních komunikací dle přiložené přílohy. Rekonstrukce bude trvat nejpozději do 31.5.2020, o změnách budeme informovat. Žádáme o spolupráci občanů, kteří bydlí v těchto úsecích, zejména ve věci parkování. Stavbu provádí spol. Skanska a.s..