Ve středu 8.5.2024 v 09:00 se uskuteční u památníku u obecního úřadu kladení věnce ke dni vítězství a k uctění památky padlých.

Ve čtvrtek 23.5.2024 proběhne v naší obci očkování psů proti vzteklině. První stanoviště bude v 16:30 u VÁHY. Dále následují obvyklá stanoviště (restaurace Fatima, bývalá Jednota Koclířov čp. 83 a bývalá pošta Koclířov čp. 54 – přesun mezi stanovišti zhruba po 20 min.).

Ve středu 6.3.2024 a ve čtvrtek 7.3.2024 bude spol. Vodárenská Svitavy a.s. provádět odečty vodoměrů. V případě Vaší nepřítomnosti umístěte stavy vodoměrů na viditelné místo.

Společnost Vodárenská Svitavy s.r.o. oznamujeme, že od 4.3.2024 bude nově zákaznické centrum společnosti otevřeno na náměstí Míru 118/48. Vchod vedle Informačního centra města Svitavy. Provozní doba: každé pracovní pondělí v měsíci, 7:30-11:00 11:30-16:30. Ostatní pracovní dny v sídle společnosti Hradec nad Svitavou 494 (čistírna odpadních vod) 7:00-15:00.

Výzkum veřejného mínění k problematice využívání větrných elektráren na Svitavsku

V listopadu 2023 provedl Ústav geoniky Akademie věd ČR reprezentativní výzkum veřejného mínění ve městě Svitavy a 10 okolních obcích na vzorku 579 respondentů starších 18 let. Cílem výzkumu bylo zmapovat postoje obyvatel k otázce využívání větrných elektráren v kontextu energetické bezpečnosti, analyzovat rozdíly ve vnímání pozitivních a negativních dopadů větrných elektráren na životní prostředí a kvalitu života mezi různými skupinami obyvatel a zjistit míru lokální akceptace potenciálních projektů větrných elektráren v daném území.

Úhrada místních poplatků pro rok 2024 se platí ve výši a to:
– poplatek za komunální odpad ve výši 900,- Kč na osobu je splatný nejpozději do 30.června příslušného kalendářního roku.
– automaticky osvobozeni od poplatku jsou – každé čtvrté a další nezaopatřené dítě v rodině. K platbě místního poplatku je třeba každoročně vyplnit formulář o Prohlášení poplatníka.
– poplatek za psa 150,- Kč za jednoho a 200,- Kč za dalšího je splatný nejpozději do 30.června příslušného kalendářního roku. K platbě místního poplatku je třeba vyplnit formulář Přihlášení k místnímu poplatku ze psů. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Úhradu místních poplatků můžete uhradit na účet obce č. 128 33 44 309/0800 vedeného u České spořitelny a.s. a do zprávy pro příjemce napsat za co a za koho je platba hrazena nebo v hotovosti do pokladny obce v úředních dnech a to:
Pondělí: 08:00 – 11:00, 12:00 – 17:00, Středa: 08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00
Upřednostňujeme bezhotovostní platbu.

Hodiny pro veřejnost obce Koclířov ve dnech:
27.12.2023 ZAVŘENO
28.12.2023 ZAVŘENO
29.12.2023 8:00-11:00, 12:00-15:00

Dne 15.9.2023 bude spol. Vodárenská Svitavy a.s. provádět odečty vodoměrů. V případě Vaší nepřítomnosti umístěte stavy vodoměrů na viditelné místo. 

Od 1. července do 30. listopadu probíhá oddlužovací akce Milostivé léto 2023, která se tentokrát týká dluhů zejména na daních a sociálním pojištění. Dobrovolně se však mohou zapojit také obce nebo kraje.   Dovolujeme si proto Vám a Vaším občanům nabídnout podrobný návod k Milostivému létu 2023. Obsahuje podmínky akce a doporučený postup, jak ji využít, vše právně revidováno. Milostivé léto se vyplatí jak občanům, tak firmám zatíženým dluhy, proto je vhodné o něm v maximální možné míře informovat.  
Kompletní návod na Milostivé léto 2023 naleznete zde:https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace
Pardubický kraj vyhlásil dne 26. 6. 2023 2. výzvu v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II“. Elektronický příjem žádostí bude zahájen 4. 9. 2023 v 6.30 h. a ukončen 31. srpna 2024 ve 24.00 h. Cílem programu je finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3. a vyšší emisní třídu. Podmínky dotačního programu a způsob podání žádostí o kotlíkovou dotaci je uveden v dokumentech níže.Pro účely této výzvy mezi nízkopříjmové domácnosti patří:
·   Domácnosti, v nichž žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o kotlíkovou dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
·   Domácnosti, v nichž žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o kotlíkovou dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).
Podpořena bude výměna za nový zdroj tepla, kterým může být kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním (dotace až 130 000 Kč) nebo tepelné čerpadlo (dotace až 180 000 Kč).
Pořízení nového plynového kondenzačního kotle není v této výzvě podporováno.
Od 1. 9. 2024 vstoupí v platnost zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy. Poslední příležitost získat finanční příspěvek na výměnu těchto starých kotlů.
Kontakty pro individuální konzultace:
Mgr. Lucie Angelová, email: lucie.angelova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 343
Ing. Eva Izáková, email: eva.izakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 325
Ing. Jana Nováková, email: jana.novakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 489
Ing. Ivana Musilová, email: ivana.musilova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 340
Mgr. Klára Skřivánková, email: klara.skrivankova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 643
Ing. Petra Kodytková, email: petra.kodytkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 647
Bc. Lucie Jiroutová, email: lucie.jiroutova@pardubickykraj.cz, tel: 722 184 188
Kotlíkové dotace pro ostatní zájemce, kteří nespadají do skupiny žadatelů pro nízkopříjmové domácnosti:
Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí. Bližší informace lze získat zde https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/.

V pondělí 8.5.2023 v 09:00 se uskuteční u památníku u obecního úřadu kladení věnce ke dni vítězství a k uctění památky padlých.

V pátek 19.5.2023 proběhne v naší obci očkování psů proti vzteklině. První stanoviště bude v 17:20 u JKS. Dále následují obvyklá stanoviště (restaurace Fatima, bývalá Jednota Koclířov čp. 83 a bývalá pošta Koclířov čp. 54 – přesun mezi stanovišti zhruba po 15min.). Poplatek proti vzteklině 200,- Kč, kombinace 350,- Kč a možnost odčervení.

Ve dnech 8. a 9.3.2023 bude spol.Vodárenská Svitavy a.s. provádět odečty vodoměrů. V případě Vaší nepřítomnosti umístěte stavy vodoměrů na viditelné místo. 

Dle nařízení Státní veterinární správy mimořádného veterinárního opatření ze dne 3.3.2023 je u DEPA vedle čp. 243 v Koclířově, umístěna uzaviratelná nádoba (černá popelnice) k bezpečnému uložení uhynulých ptáků, označena nápisem VŽP2-není vhodné pro lidskou spotřebu.

Úhrada místních poplatků pro rok 2023 se platí ve výši a to:
– poplatek za komunální odpad ve výši 800,- Kč na osobu je splatný nejpozději do 30.června příslušného kalendářního roku.
– automaticky osvobozeni od poplatku jsou – každé čtvrté a další nezaopatřené dítě v rodině. K platbě místního poplatku je třeba každoročně vyplnit formulář o Prohlášení poplatníka.
– poplatek za psa 150,- Kč za jednoho a 200,- Kč za dalšího je splatný nejpozději do 30.června příslušného kalendářního roku. K platbě místního poplatku je třeba vyplnit formulář Přihlášení k místnímu poplatku ze psů. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Úhradu místních poplatků můžete uhradit na účet obce
č. 128 33 44 309/0800 vedeného u České spořitelny a.s. a do zprávy pro příjemce napsat za co a za koho je platba hrazena nebo v hotovosti do pokladny obce v úředních dnech a to:
Pondělí: 08:00 – 11:00, 12:00 – 17:00, Středa: 08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00
Upřednostňujeme bezhotovostní platbu.

Obecní úřad Koclířov bude ve dnech 27.12. – 29.12.2022 uzavřen.

Svoz žlutých pytlů na plasty bude mimořádně v pátek 18.11.2022, ve čtvrtek 17.11.2022 se konat nebude.

Upozornění pro občany. V pondělí 31.10.2022 se bude asfaltovat komunikace od Váhy směr Spáleniště. Prosíme o zvýšenou opatrnost a v nejnutnějších případech jezděte přes křižovatku.

Žádáme občany, kteří bydlí u rekonstruované zadní komunikace, aby v pondělí 24. října a v úterý 25. října ponechali svá vozidla mimo tuto komunikaci z důvodu asfaltování. Využijte jiné obecní prostory a po tyto dva dny odstavte svá vozidla tak, aby vše zdárně proběhlo a nedocházelo ke komplikacím. Jedná se o úsek od čp. 83 (Volfovi) po čp. 37 (Smolejovi).

Od 15.8.2022 do 26.8.2022 nebudou přijímány rostlinné odpady v kompostárně Koclířov.

Výlukový jízdní řád od 1.8.2022 do 31.8.2022

Nabídka přivýdělku úklidu v domácnosti. Více informací u paní Ireny Konečné, tel. 603 257 489.

Ve středu 13.7.2022 proběhne očkování psů proti vzteklině. První stanoviště bude v 17:30 u JKS. Dále následují obvyklá stanoviště (restaurace u Fatimy, bývalá Jednota Koclířov 83 a bývalá pošta Koclířov 54). Poplatek proti vzteklině 150,- Kč, kombinace 300,- Kč.

Z provozních důvodů bude pobočka České pošty, s.p. Koclířov
v období od 20.6.2022-24.6.2022 otevřena v náhradních hodinách pro veřejnost:

pondělí 8:00-11:00
úterý 13:30-15:30
středa 8:00-11:00
čtvrtek 13:30-15:30
pátek 13:30-15:30

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovolte mi Vás informovat o situaci v autobusové dopravě, která nastala v souvislosti se zahájením služeb nových dopravců. V současné době se ukazuje jako největší problém nedostatek řidičů u dopravce BusLine Pardubicko s.r.o., který převážně zajišťuje dopravu v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy. Nedostatkem řidičů dochází k nezajištění dopravních spojení. Seznam nezajištěných  spojů naleznete na https://www.oredo.cz/ v sekci Pardubický kraj. Informace o nezajištěných spojích nám dopravce zasílá v odpoledních hodinách předcházejícího dne.  S ohledem na současnou nezlepšující se situaci jmenovaného dopravce, začínáme oslovovat ostatní dopravce se žádostí o sdělení podmínek jejich případného zahájení provozu na linkách dopravce BusLine Pardubicko s.r.o. Uvědomujeme si, že není snadné sledovat všechny informace, když se mění i v průběhu dne. Děláme však maximum pro to, aby dopad na cestující byl co nejmenší, Vážená paní starostko, vážený pane starosto, jménem Pardubického kraje se omlouváme cestujícím za problémy ve veřejné dopravě.


Na podzim letošního roku vychází publikace Zmizelé Hřebečsko, která prostřednictvím historických fotografií mapuje architektonické a stavební proměny venkovských obcí Moravskotřebovska a Svitavska od konce 19. století do roku 1950. Součástí publikace bude i naše obec. Dobové fotografie doprovází text o historii a významných památkách obce od nejstarších dob do současnosti. Celkový rozsah publikace je kolem 250 stran, každá z padesáti zařazených obcí je představena prostřednictvím pěti až deseti fotografií a dvěma stranami textu. Publikace nebude ve volném prodeji, výše nákladu se odvine od zájmu čtenářů,
kteří si ji objednají a předplatí.
Pokud byste měli zájem publikaci získat, objednávejte na emailu jsmeral@gmail.com.
V příloze posílám náhled obálky publikace. Aktuální informace o projektu můžete sledovat na facebookové stránce https://www.facebook.com/zmizelamoravskatrebova.

V předcházejících zprávách jsme Vás informovali o omezeních v oblasti veřejné linkové osobní (autobusové) dopravy, které se týkaly dopravce ČSAD Ústí nad  Orlicí, a.s. a měli trvat do 31. 3. 2022. Na základě jednání s dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. Vám sdělujeme, že tato omezení budou ukončena k 20. 3. 2022 a od  21.3. 2022 bude zahájen plný provoz. Dále Vám sdělujeme, že pokud by z mimořádných důvodů mělo dojít k výpadkům autobusových linek, tyto informace naleznete na stránkách https://www.oredo.cz/ .

Od 14.3.2022 došlo k úpravě ve veřejné linkové osobní dopravě. Sledujte prosím stránky https://www.oredo.cz/ , kde naleznete aktuální informace o spojích. Jízdní řád si můžete vyzvednout i na obci.

Na stránkách Facebooku  je založena stránka  s názvem „obec Koclířov“. Tato stránka není oficiální stránkou založenou obcí Koclířov a ani jí není spravována. Jedná se o soukromý účet, který se o dění v obci Koclířov zmiňuje a příspěvky vkládá dle svého uvážení. Z tohoto důvodu se nemůžeme s jejich zněním zcela ztotožnit a ani nést zodpovědnost za jejich obsah.
Obec Koclířov v současné době nemá založené své oficiální stránky na Facebooku.  Veškeré oficiální informace a kontakty získáte na těchto stránkách obce http://www.koclirov.cz/
Děkujeme za pochopení.

Dne 14.3.2022 bude společnost Vodárenská Svitavy a.s. v dopoledních hodinách provádět odečty vodoměrů. V případě Vaší nepřítomnosti umístěte stavy vodoměrů na viditelné místo.

OMEZENÍ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ
Z důvodů trvající nemocnosti řidičů dopravce ČSAD Ústí nad  Orlicí, a.s. Vám sdělujeme, že je prodlouženo omezení ve veřejné linkové osobní dopravě u linek, které zajišťuje zmíněný dopravce, a to do 31. 3. 2022. Původně bylo předpokládáno, že tato omezení budou platit pouze do konce února. Dopravce nám však sdělil, že s ohledem na stávající stav nemocných, není schopen zajistit plnohodnotný provoz. S ohledem na současný stav na Ukrajině je však předpoklad, že stavy řidičů se ještě zmenší. O vývoji situace Vás budeme neprodleně informovat. V případě, že dopravce zajistí plnohodnotný provoz, budou tato omezení okamžitě zrušena. I přes tato omezení může docházet k dalším výpadkům autobusových linek. Sledujte prosím stránky https://www.oredo.cz/ , kde naleznete aktuální informace o neodjížděných spojích. Upravené jízdní řády naleznete také např. na portálu IDOS nebo Vám informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333.
oddělení dopravní obslužnosti
Krajský úřad Pardubického kraje

HUMANITÁRNÍ POMOC UKRAJINĚ

https://www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine/115565/sbirky-a-humanitarni-pomoc-ukrajine

HUMANITÁRNÍ POMOC UKRAJINĚ
OBEC KOCLÍŘOV ORGANIZUJE HUMANITÁRNÍ POMOC UKRAJINĚ, JEDNÁ SE O POMOC MATERIÁLNÍ.  DARUJTE: DEKY, PEŘINY, POLŠTÁŘE, SPACÍ PYTLE, KARIMATKY, RUČNÍKY, UMĚLOU VÝŽIVU PRO DĚTI, POTRAVINY S DLOUHOU TRVANLIVOSTÍ, HYGIENICKÉ POTŘEBY, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL. VŠE POTŘEBNÉ SVÁŽEJTE OD PONDĚLÍ 28.2.2022 DO ČTVRTKA 3.3.2022 OD 12:00 DO 17:00 HODIN NA SÁL KULTURNÍHO DOMU V KOCLÍŘOVĚ. BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYTNEME NA TEL. 775974252 NEBO NA OBECNÍM ÚŘADĚ. DĚKUJEME

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/
Na tomto odkaze najdete interaktivní mapu, která Vám pomůže vyhledat nejbližšího lékaře z oboru praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie, gynekologie, ale také možnost pohotovosti, ostatních ambulantních zařízení a ostatních zdravotnických zařízení. Mapa nabídne vyhledání nejbližšího lékaře v oblasti primární péče, ale také akutní či pohotovostní služby na základě lokalizace. Součástí informace je adresa, webové stránky a telefon do ordinace.

OMEZENÍ V JÍZDNÍCH ŘÁDECH AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
Z důvodů předpokládaného nárůstu výskytu nemoci Covid v populaci a v souvislosti s  počátkem povinného testování od 17. 1. 2022 může v následujících dnech dojít ke zvýšení počtu neodjížděných spojů ve veřejné dopravě. Bohužel výši dopadu na veřejnou dopravu neumíme predikovat a dopředu také nebudeme znát rozsah nezajištěné dopravy. Z tohoto důvodu přistupujeme k jejímu preventivnímu omezení a to tak, že základním principem tohoto omezení v Pardubickém kraji je spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů o školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje) a to i za předpokladu, že tyto spoje budou odjížděny se zpožděním a nebude tedy zajištěna včasná docházka do škol. S dopravci jsou nyní připravovány jízdní řády, aby je bylo případně možné spustit „zde dne na den“.  Již nyní víme, že zavedení tohoto omezení se od 17. 1. 2022 bude vztahovat na autobusové jízdní řády zajišťované dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., který nás o toto omezení již požádal. Omezení u dalších dopravců bude aplikováno dle aktuální potřebnosti, stejně tak jako doba jeho trvání. V drážní dopravě zatím o žádných omezeních neuvažujeme. Upravené jízdní řády naleznete např. na portálu IDOS nebo informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333. Děkujeme za pochopení.

Úhrada místních poplatků na rok 2022 se platí ve výši a to:
– poplatek za komunální odpad ve výši 700,- Kč na osobu je splatný nejpozději do 30.června příslušného kalendářního roku,
– automaticky osvobozeni od poplatku je – každé třetí a další nezaopatřené dítě v rodině,
– poplatníci s pobytem v obci, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 75 let a více hradí 50% sazby, tj. 350,- Kč/rok.
– k platbě místního poplatku je třeba každoročně vyplnit formulář Prohlášení poplatníka,
– poplatek za psa 100,- Kč za jednoho a 150,- Kč za dalšího je splatný nejpozději do 30.června příslušného kalendářního roku. K platbě místního poplatku je třeba vyplnit formulář Přihlášení k místnímu poplatku ze psů.
Úhradu místních poplatků můžete uhradit na účet obce č. 128 33 44 309/0800 vedeného u České spořitelny a.s. a do zprávy pro příjemce napsat za co a za koho je platba hrazena nebo v hotovosti do pokladny obce v úředních dnech a to: Pondělí: 08:00 – 11:00, 12:00 – 17:00, Středa: 08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00.
Upřednostňujeme bezhotovostní platbu.

OČKOVÁNÍ BEZ REGISTRACE
Trasa mobilního očkovacího týmu na prosinec 2021

Z důvodů šíření epidemie Covid-19 se připravované akce v sobotu 27.11.2021- divadelní představení a v neděli 28.11.2021 – rozsvícení vánočního stromu, ruší. Děkujeme za pochopení.

POZOR ZMĚNA – OČKOVÁNÍ PROBĚHNE NA SÁLE KULTURNÍHO DOMU, KOCLÍŘOV 134

V pondělí 13.9.2021 bude spol. Vodárenská Svitavy a.s. provádět odečty vodoměrů. V případě Vaší nepřítomnosti umístěte stav vodoměru na viditelné místo.

MUDr. Jokičová bude ve dnech 14.9, 15.9. a 16.9.2021 čerpat dovolenou. 13.9. a 17.9.2021 ordinuje ve své ordinaci ve Svitavách. Po dobu dovolené zastupuje MUDr. Polach, ul. Hraniční 9, Svitavy, tel.: 461533248.

Informace o dočasné úpravě hodin pro veřejnost na pobočce pošty v Koclířově dne 10.9.2021 a to od 12:00 – 13:00.

VŠEM OBCÍM PARDUBICKÉHO KRAJE
Pardubický kraj se dohodl se Společností Podané ruce o.p.s. na dalším kole mobilního očkování v obcích, které o tento způsob projevily zájem. Jedná se o očkování bez nutnosti předchozí registrace a rezervace dvoudávkovou očkovací látkou Comirnaty nebo jednodávkovou vakcínou Janssen. Další informace jsou dostupné zde: https://www.pardubickykraj.cz/ockovani/112713/ockovani-bez-registrace

Policisté z Pardubického kraje hledají nové parťáky a nabízejí možnost přijít si vyzkoušet přijímací fyzické testy NA(ne)ČISTO. Přijďte se za námi podívat a zjistit, jakou máte kondičku! Kolegyně a kolegové vám rádi zodpoví vaše dotazy. Fyzické testy NA(ne)ČISTO budou probíhat v září a říjnu 2021 ve čtyřech městech Pardubického kraje a mimo fyzických testů se můžete něco dozvědět o policejní práci. Termíny a místa konání:
09. 09. 2021 SŠ automobilní Ústí nad Orlicí od 8.30 hod. /Dukelská 313, 562 01 Ústí nad Orlicí/
24. 09. 2021 SPŠ chemická Pardubice od 8.30 hod. /Poděbradská 94, 530 09 Pardubice/
21. 10. 2021 Gymnázium Suv. řádu maltézských rytířů Skuteč od 8.30 hod. /Vítězslava Nováka 584, 539 73 Skuteč/
25. 10. 2021 ISŠ Moravská Třebová od 8.30 hod. /Brněnská 1405, 571 01 Moravská Třebová/
Na místě budeme určitě do 13 hodin. Zaregistrovat se můžete na e-mailu krpe.nabor@pcr.cz, předmět e-mailu – WORKSHOP, dále je potřeba uvést jméno a příjmení, telefonní číslo a termín, na který se hlásíte.
Co vás na workshopu čeká?
– jedna část přijímacího řízení k Policii ČR – FYZOTESTY (více informací na webu policie.cz)
– úspěšný účastník získá osvědčení, které je platné 1 rok a bude uznáno při přijímacím řízení do služebního poměru policisty
– dozvíte se něco o policejní službě přímo od policistů pořádkové, dopravní a cizinecké policie, kteří zodpoví veškeré vaše dotazy
– prohlédne si policejní techniku
– dozvíte se informace o přijímacím řízení a psychotestech
Co s sebou?
– občanský průkaz
– sportovní oblečení (v případě nepříznivého počasí boty do tělocvičny)
– jídlo a pití
Vše je ke stažení i na našich webových stránkách zde: https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-pdk-informace-chcete-byt-jednim-z-nas.aspx

Dobrý den,
chceme Vás informovat o plánovaném leteckém ošetření zemědělských ploch ve správním obvodu naší obce.
Společnost BIOCONT LABORATORY bude provádět leteckou aplikaci biologickým prostředkem TrichoLet, jehož účinnou složkou je drobná parazitická chalcidka Trichogramma evanescens. Tento prostředek bude použit pro ochranu kukuřice před zavíječem kukuřičným.
Aplikovaný prostředek má povolení pro leteckou aplikaci a není nebezpečný pro člověka ani není toxický pro včely, zvěř, vodní organismy a další necílové organismy.
Proto není nutno provádět žádná opatření.
Ošetření proběhne ve dvou aplikacích. Termín první aplikace plánujeme předběžně na období 7. – 10. července, v závislosti na vývoji škůdce a povětrnostních podmínkách. Druhá aplikace bude provedena 7 až 10 dnů po první aplikaci.
Věříme, že drobné nepohodlí způsobené leteckou aplikací bude vyváženo benefity biologické ochrany, která je bezpečná a netoxická, čímž se vyhneme použití výrazně rizikovějšího chemického pesticidu.
Ošetřovatel porostu:
BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o., Mayerova 784, 664 42 Modřice
Pro další informace nás kontaktujte na tel. čísle +420 603 155 208 nebo emailové adrese bagar@biocont.cz.

Vážený zákazníku,

od výlepu plakátů v místě odstávky přecházíme k modernímu elektronickému způsobu informování. Chcete dostávat informace o plánovaných odstávkách elektřiny pohodlně e-mailem nebo SMS? Máte již tuto službu aktivní a chcete zkontrolovat nastavené kontaktní údaje nebo je doplnit a upravit?
Své aktuální kontaktní údaje pro zasílání upozornění si jednoduše nastavíte přímo v Distribučním portálu nebo na www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde budete potřebovat pouze 2 údaje, a to IČO nebo datum narození a EAN kód odběrného místa. Tento 18-ti místný číselný identifikátor najdete na vyúčtování za elektřinu. U více odběrných míst stačí zadat při registraci služby jeden libovolný EAN a automaticky se Vám nabídnou všechna Vaše další odběrná místa. Ke každé adrese odběrného místa si můžete jednotlivě ale i hromadně nastavit zasílání upozornění na 1 telefonní číslo a až 3 e-mailové adresy. Upozornění na odstávky elektřiny budete dostávat vždy minimálně 15 dní předem a v případě zjištěné poruchy obdržíte navíc i SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek elektřiny. Zákazníci připojení z napěťové hladiny vysokého a velmi vysokého napětí a výrobci mohou registrací této služby přejít z oznamování odstávek doporučeným dopisem na e-maily.
Služba je poskytována zdarma a informace obdržíte včas a bez papírů. S detailními podmínkami poskytování služby se seznámíte zde.
Přerušení dodávek elektřiny se vždy snažíme plánovat pouze v nezbytně nutném rozsahu, zpravidla v pracovní dny a po co nejkratší dobu. Odstávky nám umožňují provádět pravidelnou údržbu a rozvoj elektrické sítě, abychom pro Vás zajistili bezpečnou a spolehlivou dodávku elektřiny.

Krásný den
ČEZ Distribuce

Dne 3.5.2021 byly nalezeny klíče před obecním úřadem v Koclířově. Klíče jsou k vyzvednutí na obci Koclířov.

SČÍTÁNÍ 2021

Pardubický podnikatelský inkubátor, P-PINK představuje další nabídky. Přečtěte si, jaké akce pro vás chystá na březen a na celý rok. Zjistěte, proč je užitečné P-PINK sledovat. Odkaz na zpravodaj je zde:
https://mailchi.mp/beaeaf96d6f0/p-pink-newsletter-brezen-5223326

Společnost Sorento PD s.r.o., nabízí dodání Propan-Butanových lahví do Vašich domácností na základě předchozí objednávky na tel. č. 603293173 nebo na www.plynove-lahve.cz.

Dne 4.3.2021 bude společnost Vodárenská Svitavy v dopoledních hodinách provádět odečty vodoměrů. Umístěte stavy vodoměrů na viditelné místo.

Společnost De-MS Stroje s.r.o., provozovna Koclířov 201, nabízí
– Respirátory, které jsou klasifikovány dle Evropské normy EN 149:2001+A1: 2009 ve třídě FFP2 NR, disponují certifikací CE a prošly testy renomované zkušebny medicínského vybavení Nelson Laboratories, LLC v Salt Lake City, USA https://www.nelsonlabs.com/. Certifikáty a Zkušební zprávy rádi doložíme k případné objednávce. Respirátory jsou baleny po 10 ks v kartonové krabičce, odběr je ale možný i jednotlivě, každý kus je hygienicky zataven v neprodyšném PP sáčku. Respirátory jsou skladem na provozovně, připraveny k expedici. Prodejní cena činí 20,- Kč/kus. Nabídka je platná do vyprodání zásob.
Tel. kontakt: 606 680 801

Úhrada místních poplatků na rok 2021 se platí ve výši a to:

 • poplatek za komunální odpad ve výši 700,- Kč na osobu je splatný nejpozději do 30.června příslušného kalendářního roku.
 • automaticky osvobozeni od poplatku jsou – každé třetí a další nezaopatřené dítě v rodině a poplatníci s pobytem v obci, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 75 let a více.
 • K platbě místního poplatku je třeba každoročně vyplnit formulář o prohlášení poplatníka.
 • poplatek za psa 100,- Kč za jednoho a 150,- Kč za dalšího je splatný nejpozději do 30.června příslušného kalendářního roku. K platbě místního poplatku je třeba vyplnit formulář Přihlášení k místnímu poplatku ze psů.
 • Úhradu místních poplatků můžete uhradit na účet obce č. 128 33 44 309/0800 vedeného u České spořitelny a.s. a do zprávy pro příjemce napsat za co a za koho je platba hrazena nebo v hotovosti do pokladny obce v úředních dnech a to: Pondělí: 08:00 – 11:00, 12:00 – 17:00, Středa: 08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00 (Úřední dny mohou být upraveny dle nouzového stavu).
  Upřednostňujeme bezhotovostní platbu.

Obecní úřad Koclířov bude do 2.2.2021 uzavřen. V nezbytně nutném případě se obracejte starostu obce p. Jiřího Tesaře na tel. č. 775 974 252 nebo místostarostu p. Rudolfa Kalu na tel. č. 778 083 381, popř. elektronicky na obecní email obec@koclirov.cz.

Dobrý den,
v níže uvedeném odkaze jsou zveřejněna telefonní čísla a informace, které mohou pomoci s registrací na očkování.
https://www.svitavy.cz/o-meste/aktualne/novinky/ockovaci-centrum-ve-svitavach-vznikne-ve-fabrice

V níže uvedeném odkazu je ke stažení formulář (dotazník) pro zájemce na očkování proti covid-19, který slouží lékaři ke zhodnocení zdravotního stavu. Jedná se o administrativní záležitost, která zabere pouze pár minut, především však urychlí proces v samotném očkovacím centru.
https://www.svitavy.cz/o-meste/aktualne/novinky/formular-k-ockovani-proti-covid-19

Hodiny pro veřejnost obce Koclířov ve dnech:
23.12.2020 08:00 – 10:00, 13:00 – 16:00
28.12.2020 08:00 – 10:00
29:12.2020 ZAVŘENO
30.12.2020 ZAVŘENO
31.12.2020 ZAVŘENO

Pošta v Koclířově bude ve středu 16.12.2020 otevřena v dopoledních hodinách od 08:00 – 11:00 hodin.

Do odvolání nebude ordinace MUDr. Jokičové v Koclířově. Pro vydání receptu, neschopenky aj. volejte do ordinace ve Svitavách na tel. č. 461 569 202.

MUDr. Jokičová nebude ve dnech 27.10.2020 a 29.10.2020 v Koclířově ordinovat. V akutních případech bude zastupovat MUDr. Polach, Hraniční 9, Svitavy.

Od pondělí 26.října 2020 bude ve veřejné autobusové dopravě zahájen letní provoz a to do odvolání. Jízdní řády jsou k dispozici na veřejných portálech jako je např. IDOS. Aktuálně platné jízdní řády můžete nalézt na adrese: http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=4&c=7.

14.10.2020
Dočasná změna hodin pro veřejnost na poště v Koclířově:

19.10.2020 Zavřeno
20.10.2020 08:00-10:30
21.10.2020 13:00-16:00
22.10.2020 08:00-10:30
23.10.2020 13:00-16:00
26.10.2020 13:00-16:00
27.10.2020 08:00-10:30
28.10.2020 Zavřeno-svátek
29.10.2020 08:00-10:30
30.10.2020 13:00-16:00

Změna otevírací doby na poště v Koclířově ve dnech:
středa 7.10.2020 08:00 – 11:00
čtvrtek 8.10.2020 13:00 – 16:00
pátek 9.10.2020 08:00 – 11:00

Ve čtvrtek 10.9.2020 bude spol. Vodárenská Svitavy provádět odečty vodoměrů.

19.8.2020
Od 24. – 28. srpna bude MUDr. Jokičová čerpat dovolenou. V případě potřeby zajištění léků kontaktujte ve čtvrtek 20.srpna ordinaci MUDr. Jokičové. V akutních případech bude zastupovat MUDr. Polách, Hraniční 9, Svitavy.

27.7.2020
MUDr. Jokičová nebude dne 28.7.2020 a 30.7.2020 ordinovat v Koclířově.

27.7.2020
Ve dnech 28.7.2020 – 6.8.2020 bude obecní knihovna uzavřena z důvodu čerpání dovolené knihovnice pí. Vymazalové.

9.7.2020
MUDr. Jokičová bude čerpat od 13.7.2020 do 24.7.2020 dovolenou. V akutních případech bude zastupovat MUDr. Polach, Hraniční 8, Svitavy.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu dne 27.6.2020 proběhne od 8:00 do 12:00 hod. sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Vyzýváme občany ,aby v uvedený termín sváželi pouze nebezpečný a velkoobjemový odpad do areálu Lamačky (horní bílou bránou), kde bude  pracovník, pověřený obecním úřadem, kontrolovat, zda-li je dovezený odpad v souladu s pravidly (viz. kompletnost elektrospotřebičů). Jiná místa ke svozu nebudou určena!!
Nebezpečné odpady – jsou odpady, které mají nebezpečné vlastnosti a nesmí se vyhazovat do popelnic, např. upotřebené oleje, olejové filtry, odpady z barev a rozpouštědel, lepidla, tonery,  železné nebo plastové obaly znečištěné škodlivinami, ledničky, mrazničky, televizory, zářivky. Veškeré zařízení musí být kompletní.
Nekompletní elektrospotřebiče nemohou být vybírány!!!
Velkoobjemový odpad jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, matrace.

V úterý 16.6.2020 bude z provozních důvodů uzavřena pošta v Koclířově.

Ve čtvrtek 11.6.2020 proběhne očkování psů proti vzteklině. První stanoviště bude v 16:00 u JKS. Dále následují obvyklá stanoviště. Poplatek proti vzteklině 80,- Kč, kombinace za 220,- Kč.

MUDr. Jokičová bude od 2.6.2020 opět ordinovat v Koclířově. Při nezbytné návštěvě ordinace je nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření (nošení roušek, dvoumetrový odstup). Pokud není nutná osobní návštěva v ordinaci volejte v ordinačních hodinách na tel. č. 461543117.

V pátek 8.5.2020 v 09:00 se uskuteční u památníku u obecního úřadu kladení věnce ke dni vítězství a k uctění památky padlých.

27.4.2020 Knihovna v Koclířově bude opět od 28.4.2020 otevřena. Otevírací doba je nezměněna a to: ÚT – ČT od 14:00 – 17:00.

Omezení dopravy na komunikaci III. třídy – Hřebeč
Na komunikaci III. třídy probíhá kompletní rekonstrukce a to od 1.4.2020 do 31.7.2020, stavebníkem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Ve dnech 16., 17. a 25.4.2020 bude silnice zcela neprůjezdná. Od 16.4.2020 budou autobusové zastávky na Hřebči uzavřeny a k dispozici budou autobusové zastávky na D35 u tunelu. Toto omezení bude do konce května – nejpozději do 16.6.2020.
Ve dnech 21.4.2020 – 23.4.2020 bude úplná uzavírka tunelu Hřebeč a objízdná trasa povede po staré komunikaci, která se nyní opravuje (serpentíny).

6.4.2020
Z provozních důvodů bude prodejna potravin v Koclířově od 6.4.2020 do odvolání mezi 12:00 – 12:30 hodin uzavřena (polední pauza).

19.3.2020 Během epidemie nebude ordinace pro děti v Koclířově . V Opatově ordinuje MUDr. Kobelková v nouzovém režimu. Poskytne telefonické konzultace na telefonním čísle ordinace 737 924 080. V případě problému, je třeba nejdříve zavolat a domluvit se na dalším postupu.

18.3.2020
MUDr. Jokičová informuje občany, že do odvolání nebudou otevřeny ordinace v Koclířově a ve Svitavách. Kontaktujte MUDr. Jokičovou pouze na tel. č. 461 569 202 pro zaslání receptu,neschopenky aj. Nenavštěvujte ordinaci, nebudete obslouženi, pouze telefonický kontakt.

17.3.2020 Do prodejny potravin v Koclířově nebude možné vstoupit bez překrytí obličeje (ústa, nos). Použijte roušky, šátek aj. Opatření má okamžitou platnost.

21.3.2020 – DĚTSKÝ KARNEVAL – ZRUŠENO

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle zákona o ochraně veřejného zdraví nařizuje k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 toto mimořádné opatření:

12.3.2020
V pátek 13.3.2020 bude po celý den uzavřena pošta v Koclířově.

09.03.2020
Zítra tj. 10. března bude společnost Vodárenská Svitavy v dopoledních hodinách provádět odečty vodoměrů.

26.2.2020 V úterý 24. března 2020 od 8:30 do 09:00 hodin bude spol. JUKKA, s.r.o. u hasičské zbrojnice prodávat ovocné stromky. – ZRUŠENO

Úhrada místních poplatků na rok 2020 se platí ve výši a to:

 • poplatek za komunální odpad ve výši 625,- Kč na osobu se splatností do 30.6. příslušného kalendářního roku.
 • lze zažádat o osvobození na poplatku pro každé třetí a další nezaopatřené dítě v rodině. Poplatník s pobytem v obci, který v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku, je od místního poplatku TKO osvobozen automaticky. K platbě místního poplatku je třeba každoročně vyplnit formulář o prohlášení poplatníka.
 • poplatek za psa 100,- Kč za jednoho a 150,- Kč za dalšího se splatností do 30.6. příslušného kalendářního roku. K platbě místního poplatku je třeba vyplnit formulář Přihlášení k místnímu poplatku ze psů.
 • Úhradu místních poplatků můžete uhradit na účet obce č. 128 33 44 309/0800 vedeného u České spořitelny a.s. a do zprávy pro příjemce napsat za co a za koho je platba hrazena nebo v hotovosti do pokladny obce v úředních dnech a to:

Pondělí: 08:00 – 11:00, 12:00 – 17:00, Středa: 08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00

11.12.2019 Informace pro občany. Hydrogeologický posudek o možnosti vsakování přečištěných odpadních vod, který můžete použít při realizaci své domácí ČOV, si může na obci Koclířov písemně požádat o jeho kopii. Na vodoprávním odboru ve Svitavách je to takto domluvené.

4.12.2020 Cena vodného pro rok 2020. Cena do 30.4.2020 bude stát 1 m3 vody 38,85 Kč a od 1.5.2020 bude stát 1 m3 vody 37,16 Kč. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

15.11.2019 Společnost LIKO SVITAVY a.s. upozorňuje, že z důvodu úpravy a optimalizace svozových tras, bude posádka svážející komunální odpad (popelnice) z obce Koclířov, obsluhovat obec Koclířov mezi 6:00 – 14:00 hodinou. Svozový den zůstává beze změn.

14.11.2018 V úterý 19.11.2019 nebude ordinace MUDr. Jokičové v Koclířově. Akutní případy ošetří ve své ordinaci ve Svitavách.

31.10.2019 Dne 5.11.2019 bude ordinace MUDr. Jokičové v Koclířově z důvodu čerpání dovolené uzavřena. V akutních případech zastupuje MUDr. Polách, Hraniční 9, Svitavy.

22.10.2019 Dne 29.10.2019 bude obecní úřad Koclířov uzavřen.

15.10.2019 OKRASNÁ ŠKOLKA STRAKOV u Litomyšle Vás srdečně zve na nákup ovocných dřevin, růží, okrasných dřevin a trvalek vlastní produkce nebo od předních českých pěstitelů. Prodej bude zahájen ve středu 16. října 2019. Otevírací doba PO-PÁ 7.00-17.00 hod, SO 8.00–11.30 hod. Více informací na tel. 461 639 001 nebo na internetových stránkách www.ars-vavrin.cz .

25.9.2019

25.9.2019 Od čtvrtka 26.9.2019 bude Obecní knihovna Koclířov otevřena v nových prostorách v čp. 103, vedle pošty. Otevírací doba je stejná, tj. úterý, středa a čtvrtek od 14:00 – 17:00 hodin.

10.9.2019 Dne 11.9.2019 bude spol. Vodárenská Svitavy provádět odečty vodoměrů.

Probíhá rekonstrukce místních komunikací dle přiložené přílohy. Rekonstrukce bude trvat nejpozději do 31.5.2020, o změnách budeme informovat. Žádáme o spolupráci občanů, kteří bydlí v těchto úsecích, zejména ve věci parkování. Stavbu provádí spol. Skanska a.s..