Dnes je 24. 01. 2019    Svátek má Milena, zítra Miloš.
Koclířov oficiální stránky obce

Aktuality a články - Obec Koclířov

Koclířov

Aktuality a články

22.1.2019 Češká pošta, s.p. uzavřela s obcí Koclířov od 1.2.2019 novou nájemní smlouvu na pronájem prostor v čp. 103 pro provozování pobočky České pošty Koclířov, na dobu neurčitou. 

21.1.2019 Z důvodu poruchy na vodovodním řadu nepoteče voda dnes - 21.1.2019, od Lamačky směrem na Moravskou Třebovou po celé pravé straně.

07.01.2019

Úhrada místních poplatků na rok 2019 se platí ve výši a to:

poplatek za komunální odpad - 600,- Kč na osobu se splatností do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Lze zažádat o osvobození na poplatku pro každé třetí a další nezaopatřené dítě v rodině a pro poplatníka, který  se déle než 6  po sobě jdoucích kalendářních měsíců v příslušném kalendářním roce zdržují mimo území obce. Poplatník s pobytem v obci, který v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku, je od místního poplatku TKO osvobozen automaticky.

poplatek za psa - 100,- Kč za jednoho a 150,- Kč za dalšího se splatností do 30.6. příslušného roku.

Úhradu místních poplatků můžete uhradit na účet obce č. 128 33 44 309/0800 vedeného u České spořitelny a.s. a do zprávy pro příjemce napsat za co a za koho je platba hrazena nebo v hotovosti do pokladny obce v úředních dne a to:

Pondělí: 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00

Středa:  08:00 - 11:00, 12:00 - 16:00

Čtvrtek:                        13:00 - 16:00

K platbě místního poplatku je třeba každoročně vyplnit formulář o prohlášení poplatníka.

Anketa

Souhlasíte s vybudováním kanalizace v obci?
Co Vám v obci nejvíce chybí
Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap