Dnes je 19. 01. 2020    Svátek má Doubravka, zítra Ilona.
Koclířov oficiální stránky obce

Bilancování plnění záměru inv.akcí - Obec Koclířov

Koclířov

Bilancování plnění záměru inv.akcí

 17.března 2011 byl schválen záměr investičních akcí pro roky 2011-2014

 

I. investiční akce v roce 2011

 

1) Celková oprava střechy č.p.128

ü V roce 2011 proběhlo výběrové řízení

üV současnosti je stavba v plném proudu

 

2) Na č.p.54 (stará pošta) instalace jímky bez přepadu.

ü Byl zajištěn souhlas stavebního úřadu

O Realizace byla z finančních důvodů odložena

3) Řešení statické poruchy západního průčelí č.p.153 (stolárna)

ü Bylo provedeno vyklizení a přivezen materiál pro zajištění zdi.

ü Zadáno je zpracování investičního záměru a žádosti o dotaci

O Provizorní podepření zdi je připraveno, ale ještě nebylo realizováno

 

4) Oprava krytiny střechy seníku v Lamačce. Současně budou řešeny stávající přípojky elektro a vody.

ü Společnost SEKO s.r.o. zažádala o přípust pro 30kW FVE

ü Přípojky elektro a vody byly realizovány

O Oprava střechy nebyla realizována, je hledán způsob na získání dotace v souvislosti s budoucím využitím budovy

 

5) Svépomocně pokračovat na dvou rozestavěných bytech v č.p.243 (býv.suška-Čermákovo).

ü S hotovou projektovou dokumentací bylo získáno stavební povolení

ü Bylo zažádáno o dotaci u MMR na podporované vstupní a pečovatelské byty

O V úpravách bytů svépomocí nebylo pokračováno z důvodu absence kvalifikované pracovní síly a vytíženosti na akcích Hřbitov a KD

 

II. investiční akce v roce 2011 (2012)

realizace v případě obdržení dotací

1) Rekonstrukce sálu Kulturního domu a sociálního zázemí.

ü V roce 2011 proběhlo výběrové řízení

ü V současnosti je stavba v plném proudu

 

2) Úpravy hřbitova oprava zdi, úprava cest, osvětlení a část kamerového systému, márnice a provedena nová výsadba zeleně.

ü V roce 2011 proběhlo výběrové řízení

ü V současnosti je stavba v plném proudu

 

3) Úprava prostranství v okolí kaple sv.Josefa na Hřebči.

ü V roce 2011 proběhlo výběrové řízení ze strany Mikroregionu

ü V současnosti je stavba před dokončením

 

4) Oprava střechy v rámci rekonstrukce školy.

ü V roce 2011 proběhlo výběrové řízení

ü V současnosti je stavba dokončena

 

5) Zateplení budovy a výměna zdroje vytápění ve škole.

ü Podána nová žádost o dotaci, v níž jsme byli úspěšní

ü V současnosti je připravováno výběrové řízení

 

III. investiční akce v roce 2011 - 14

(při obdržení dotací)

A. Zvyšování počtu obyvatel obce a tím příjmů do rozpočtu.

1) Zajištění podpory výstavby bytů. Tímto krokem zajistíme příliv mladých lidí, kteří v obci zapustí kořeny a zajistí fungování školky, školy a dalších služeb.

- k zajištění výstavby bytů a dalších podnikatelských aktivit v obci využívat i jiných zdrojů než z rozpočtu obce (bytové družstvo, soukromé investory atd)

Konkrétně zajišťovat podklady a následně realizaci pro č.p.143 (Prokešovo), dostavba č.p.89 (Zajícovo-východní část), č.p.99 (pravoslavná kaple), č.p.197 (Křivánkovi, Bulvovi)

ü Získáno stavební povolení na 6 bytů v č.p.243

ü Zadáno zpracování projektové dokumentace na č.p.143

ü Zveřejněn plán na družstevní výstavbu č.p.89b

ü Zjišťovací řízení na přestavbu č.p.197 pro pečovatelské byty (pomocí soukromého investora - SEKO či jiná obecní společnost)

ü Zveřejněn plán na společnou řadovou výstavbu s obcí

 

Dále chceme usilovat o další výkup nemovitostí, které jsou vhodné pro tyto účely.

ü Byl zakoupen v dražbě dům č.p.198

ü Byl zakoupen v dražbě dvoujdům č.p.215-216

 

2) Zainvestování parcel pro výstavbu rodinných domů, aby se pro případné stavebníky zlepšila a zatraktivnila možnost výstavby nového bydlení.

ü byl zpracován přehledný fotoseznam parcel, který je aktualizován

ü Byly vytipovány další možné skupiny parcel s možností prodeje

ü Byly zpracovány geometrické plány pro 3 a 4 parcely

ü Byly zadány poptávky na projektovou dokumentaci pro zainvestování 7 parcel

ü Bylo zažádáno o dotaci na zainvestování 4 parcel

 

3) Zlepšení kvality životního prostředí. Jedná se především o zajištění kvalitnější likvidace odpadů a služeb v této oblasti. Nejvýznamnějším krokem by měla být především výstavba kanalizace a ČOV a oprava vodovodu. Na to navazující oprava zadní cesty. Přes mikroregion chceme prosazovat výstavbu cyklostezky společně s městem Svitavy.

ü Připravována je žádost o dotaci na kanalizaci a ČOV

ü Zpracován projekt a podána žádost o dotaci na kompostárnu

ü Byla zpracována studie cyklostezky, zařazené do priorit mikroregionu

ü Byl katastrálně oddělen pozemek pro budoucí cyklostezku

ü Byla zadána poptávka na pasport místních komunikací

ü Byla doplněna sběrná místa na tříděný odpad o veškerý sortiment

ü Byl zahájen sběr plastů přímo od domácností každý týden

O Ze strany SFŽP byla zamítnuta podpora výstavby kanalizace na Hřebči pro neefektivnost

O Neuspěli jsme s žádostí o kompostárnu

 

B: Zvyšování vlastních příjmů

1) Prosazovat projekty k dosažení vlastních příjmů z pronájmu a užívání majetku. Zhodnocovat maximálně využívání veškerého majetku a to především v areálu Lamačky. Konkrétně pracovat na maximálně efektivním využití tohoto areálu pro služby obce, jako je kompostárna, případně energetické využití areálu. Současně podporovat aktivity místních podnikatelů, s novým sídlem tomto areálu.

ü Bylo rozhodnuto o prodeji části areálu pro zemědělskou výrobu

ü Byl zpracován projekt na kompostárnu a zažádáno o dotaci

O Neuspěli jsme s žádostí o dotaci na kompostárnu

ü Bylo zažádáno o připojení pro FVE na SEKO

Publikováno: 02.03.2012

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap