Dnes je 23. 01. 2020    Svátek má Zdeněk, zítra Milena.
Koclířov oficiální stránky obce

Dotace na kompostárnu schváleny a co dál? - Obec Koclířov

Koclířov

Dotace na kompostárnu schváleny a co dál?

V březnu podepsal ministr ŽP seznam schválených žádostí o dotace z operačního programu na podporu zkvalitnění nakládání s odpady, mezi nimiž nechybí projekt Kompostárna Koclířov. Záměr obce získat prostředky s minimálním zatížením obecního rozpočtu na odstranění ostudného zbořeniště bývalé stáje se zpětným využitím recyklované stavební suti a získání léta postrádané vlastní techniky pro obhospodařování veřejné zeleně tak bude naplněn. A samozřejmě současně tak vyřešit prostřednictvím provozu budoucí kompostárny každoroční problém, co se shrabaným listím, posečenou trávou, větvemi z průklestů stromoví a křovin a dalších odpadů rostlinného původu, jak z péče o veřejnou zeleň, hřiště a další obecní pozemky, tak z řad  soukromých vlastníků pozemků.

Z celkových uznatelných nákladů na pořízení kompostárny ve výši 4 575 tis. Kč činí přiznaná dotace 4 118 tis. Kč, tedy 90 %. Na dofinancování z vlastních zdrojů obce tak zbývá 457 tis. Kč. Vedle stavebních nákladů  a nákladů na traktor a další strojní zařízení patří do uznatelných rozpočtových nákladů i projektová příprava a technický dozor.

Schválená dotace je určena na vybudování kompostárny komunitní, to znamená, že je určena výhradně pro potřeby obce a jejich obyvatel. Po dobu min. 5 let nesmí generovat příjmy, což znamená, že výsledný produkt (kompost) nebude využíván po tuto dobu komerčně.

Získání dotace je určitě dobrá zpráva, nicméně to je teprve dobrý start na dráze, na které je třeba zdolat několik překážek. Po získání stavebního povolení musíme v souladu se zák. o veřejných zakázkách „vysoutěžit“ dodavatele stavební části       a samostatně dodavatele strojního vybavení. Součástí prováděcí dokumentace bude provozní řád kompostárny jehož dodržování bude garantovat, že po předpokládaných 6-8 měsících zrání založených zakládek bude odebírán a zpět na obhospodařované pozemky rozvážen kvalitní kompost.

Je nepochybné, že dodržení technologického provozu budoucí kompostárny bude na prvním místě záviset na správném výběru odpovědného pracovníka, který bude zárukou dodržování technologických a organizačních postupů na straně jedné          a současně řádného využívání a péče o svěřenou techniku na straně druhé.

Za organizačně nejobtížnější pokládám zdánlivě jednoduchou věc, a to je optimální režim organizace svozu a manipulace s navezenými rostlinnými odpady od míst vzniku po řádné separované uložení na skládkovou plochu kompostárny. Je zřejmé, že se zde neobejdeme bez pořízení svozových kontejnerů a stanovení účelného a jasného svozového plánu respektujícího sezonní průběh činností na plochách veřejné zeleně a zahradách.

Ing. Miroslav Bačovský, místostarosta

Poznámka:

Dne 22.4.2013 přišlo z OPŽP  rozhodnutí o přidělení dotace ve formě registračního listu. Celkové výdaje projektu jsou 4.575.600,-,, dotace ve výši 4.118.040,- bude dorovnána z prostředků obce ve výši min.457.560,-.

Publikováno: 01.05.2013

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap