Dnes je 26. 01. 2020    Svátek má Zora, zítra Ingrid.
Koclířov oficiální stránky obce

Drobné inv.akce 2010 - Obec Koclířov

Koclířov

Drobné inv.akce 2010

Oprava kamenného kříže před vstupem na hřbitov

Kříž pochází z roku 1823, sochařem byl Johann Hedrich z Mladějova a jeho vytvoření platil na základě své pozůstalosti první koclířovský farář Ignác Stein.

V devadesátých letech 20.století proběhly na kříži dvě velmi nevhodné úpravy. Po vychřici, která shodila vrcholový kříž byl tento nahrazen subtilním křížkem z některého odstraněného náhrobku na hřbitově a celý byl natřen naprosto nevhodnou bílou barvou. Sokl kříže je utopený v okolním terénu.

Bylo požádáno o dotaci pro letošní rok na restaurování a doplnění sochařského díla.

Dotace mikroregionu byla přidělena a z výběrového řízení vyšel vítězně sochař a restaurátor p.Marek Běťák. Kříž bude do konce srpna rozebrán a odvezen do restaurátorské dílny k očištění a vyspravení včetně doplnění vrcholového kříže.

Kříž před hřbitovem Kříž před hřbitom ze zadu


Oprava kříže u kaple sv.Josefa na Hřebči

Kříž je z roku 1874, byl tedy postaven 4 roky po stavbě kaple. Zda jeho původní umístění při stěně kaple je prvopočáteční se zatím nepodařilo zjistit. Kříž byl rozebrán v devadesátých letech 20.století při opravě kaple a jejím statickém zajištění.

K letošnímu 390.výročí založení osady Hřebeč bychom chtěli kříž znovu sestavit, a to naproti vchodu do kaple.

Byla podána žádost o dotaci.

Kříž na Hřebči Kaple na Hřebči s pův.umístěním kříže


Oprava kaple východně od kláštera

Kaple byla postavena patrně kolem roku 1856. Zůstala jako poslední z původní trojice kaplí, kdy jedna stávala u trojiční sochy ve středu obce a další před zbořenou usedlostí na místě bytovekstátního statku.

Podkovovitý půdorys je zastřešen sedlovou stříškou. Zaklenutý interiér je prosvětlen dvěma sklenutými okénky, segmentová výplň dveří je nepůvodní. Konstrukce je kamenná s cihlovým trojúhelným štítem se štukovým rámem bez výplně.

Kaple je dlouhodobě bez údržby, částečně zasypaná přilehlým svahem. Střešní krytina z azbestocementových šablon na šindelu je dožilá a v zadní části propadlá.

Je potřeba očištění čelní fasády od cementového nástřiku. odtěžení zeminy kolem kaple, oprava střechy a odpadlé římsy a výměna dveří s osazením mříže.

Kaplička Kaplička interiér

Publikováno: 12.12.2010

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap