Dnes je 17. 11. 2019    Svátek má Mahulena, zítra Romana.
Koclířov oficiální stránky obce

Farní okénko - Obec Koclířov

Koclířov

Farní okénko

KOLEDNÍCI V KOCLÍŘOVĚ V NEDĚLI 6. LEDNA 2013

Naše farnost a obec Koclířov se připojuje již tradičně k Charitě Svitavy při celonárodní Tříkrálové sbírce.

Jaká bude režie této slavnosti a charitativní sbírky v naší obci?

V době uzávěrky Koclířovského zpravodaje (kvůli svátkům mimořádně již 17.12.2012) máme předjednáno celkem 7 tříkrálových skupinek, které si rozdělí trasy v naší obci tak, aby na každé dveře našich bytů či domků zaklepal malý Kašpar, Melichar a Baltazar s vedoucím skupinky (pověřená osoba starší 18 let s úředně zapečeťenou pokladničkou charity) a přinesli do každého domu koledu i požehnání a přijali do pokladničky malý dárek pro chudé a potřebné, který Ing. Hana Frančáková, pověřená koordinátorka, předá oblastní ředitelce katolické charity ve Svitavách. Částka vybraná v naší obci bude oficiálně zveřejněna v regionálním přehledu a poslouží mnohým potřebným.

Skupinky tří králů (dětí z naši obce) budou doprovázet tyto dospělé odpovědné osoby: Erika Rumlerová, Renata Dobešová, Zlata Zemachová, Kristýna Drápelová, Lucie Kösslerová, Hana Frančáková. Vedoucí pro 7. skupinu je v čase uzávěrky v projednávání.

REŽIE DNE A POZVÁNÍ PRO VŠECHNY SPOLUOBČANY:

NEDĚLE 6. LEDNA 2013 - SLAVNOST TŘÍ KRÁLŮ

Přípravná vigilie (den předtím) v kostele ČM Fatimy v sobotu 5. 1. 2013 ve 14.00 hod. – novoroční koncert scholy Koclířov. Řídí Hana Frančáková a Gabriela Veselá.

17.00 hod. slavnostní žehnání vody, křídy a kadidla při večerní bohoslužbě v ČM Fatimě

Neděle 6.1.2013 v 9 hod. kostel ČM Fatimy slavnostní bohoslužba za účastí všech sedmi skupinek Tří králů a jejich doprovodu - slovo pro naše koledníky P.Pavel Dokládal

Slavnostní rozeslání - vyslání koledníků do naší obce.

Zahájení hlavního průvodu k farnímu kostelu před kulturní dům v doprovodu tříkrálové družiny na koních (s vděčností panu Benešovi a jeho jezdeckému klubu)

 

Zahájení koledování v obci Koclířov v neděli 6.1.2013 - od 10.30 hod.

 

Restaurace Fatima všem koledníků a jejich vedoucím připraví sváteční oběd zdarma. (v neděli 6.1.2013 v čase od 10.30 do14 hod.)

Oblastní charita Svitavy pro všechny koledníky z okresu připraví zábavný program s občerstvením ve Svitavách jako poděkování všem koledníkům.

 

AŤ TEDY DO NOVÉHO ROKU 2013 VSTOUPÍME S POŽEHNÁNÍM NAŠICH DĚTÍ - KOLEDNÍKŮ TŘÍ KRÁLŮ

 

Další zprávy z ČM Fatimy a farnosti:

Vánoční koncert pěveckého sdružení Dalibor je zajištěn ve farním kostele sv. Filomény a sv. Jakuba na sobotu 29. 12. 2012 v 16.30 hod. Přijďte prožít krásnou vánoční atmosféru.

Neděle Sv. Rodiny 30.12.2012 s požehnáním našim rodinám a dětem v 9.00 hod. při mši sv. a pozvání do farní kavárny - cukrárny v ČM Fatimě.

31.12.2012 - Sv. Silvestr: večerní program v restauraci začíná slavnostní večeří v 18.30 hod. Následuje program, hudba, tanec, scénky, zábava.

Další dobroty, chlebíčky, víno, nápoje, sladký talířek: vše v jednotné ceně 250,- Kč. Rezervace v recepci ČM Fatimy.

V kostele ve 23.00 hod. mše sv., půlnoční zasvěcení Nového roku a společný přípitek na nádvoří ve Dvorní kavárně ČM Fatimy.

Nový rok 1. 1. 2013 Mše sv. v 10.00 hod. - slavnost Panny Marie, Matky Boží

I.mariánská sobota 5.1.2013 Mše sv. v 10.30 hod. a 17.00 hod.

14.00 hod. vánoční odpoledne v kostele ČM Fatimy s vánočním pásmem a koncertem farní scholy Koclířov - uvádí Hana Frančáková a Gabriela Veselá

 

Zahájení adventu a rozžehnutí vánočního stromu v naší obci:

V sobotu 1.12. jsme se opět po roce sešli na prostranství před farním kostelem a mohli jsme prožít krásné a milé společenství s našimi dětmi, možná malé zamyšlení nad tím, že přichází opět čas vánoc a co vše je s nimi spojeno. Jsou to nejen radostné a rozzářené oči našich dětí, ale často i bolestná realita samoty, stáří či nemoci a různých těžkostí našeho života. Je krásné, že vánoční čas je vždy příležitostí k setkání s našimi nejbližšími i přáteli. A o tom jsou i vánoce v Koclířově. Děkujeme všem dětem za jejich krásné vystoupení, učitelkám ZŠ za jejich podporu při zkouškách a věříme, že tato krásná tradice bude i nadále v naší obci pokračovat. Hanka ☺

(Foto Antonín Veselý - viz. příloha předchozího emailu)

 

 

 

Koclířov - místo plnomocných odpustků v Roce víry

Z rozhodnutí královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála je poutní místo Českomoravská Fatima v Koclířově zařazeno mezi místa milosti, kde v tomto Roce víry je možné získat plnomocné odpustky. Podrobnější informace najdete na stránkách královéhradecké diecéze a nebo www.cm-fatima.cz Je to velká milost nejen pro poutníky, kteří sem pravidelně přicházejí, ale především pro nás, kteří v naší obci žijeme. Srdečně Vás zveme, přijďte "načerpat" z této studnice milosti.

Publikováno: 01.01.2013

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap