Dnes je 15. 09. 2019    Svátek má Jolana, zítra Ludmila.
Koclířov oficiální stránky obce

Fotogalerie - Obec Koclířov

Koclířov

Fotogalerie

 Zobrazení: List  |  Katalog

14.8.2012 Osvětlení hřbitova

14.8.2012 Osvětlení hřbitova
V rámci rekonstrukce hřbitova bylo zavedeno také nové historizující osvětlení

Generální rekonstrukce školy - II..etapa- Zateplení a výměna kotle

Generální rekonstrukce školy - II..etapa- Zateplení a výměna kotle
Během prázdnin dostala škola po 35 letech nový kabátek. Její podoba nebyla provedena v "módních" odstrašujících barvách, ale vrátila se k původnímu historizujícímu stylu a důstojnosti vzdělávací instituce. Práce provedla firma Mamuth Therm s.r.o. Brno.

Oprava hřbitovní zdi a márnice

Oprava hřbitovní zdi a márnice
Úpravy hřbitova byly podpořeny ze SZIF prostřednictvím MAS Svitava

Střed obce I.etapa

Střed obce I.etapa
V rámci úpravy středu obce byla provedena výsadba stromů a keřů, přesun autobusové zastávky a restaurování trojičního sloupu. Finanční prostředky poskytl SZIF prostřednictvím MAS Svitava.

4.3.2012 Příprava na výsadbu ve středu obce

4.3.2012 Příprava na výsadbu ve středu obce
I.etapa úpravy centra obce byla zahájena. Spočívá ve výsadbě zeleně, úpravě autobusové zastávky a restaurování sochy Nejsv.Trojice.
Hned jak odtál sníh, začali jsme s odstraňováním betonových dlaždic nepoužívaných chodníků, restaurátor si odvezl Trojiční sloup. Následovat bude prořezání neperspektivní zeleně.

1.3.2012 Úklid okolí č.p.198

1.3.2012 Úklid okolí č.p.198
Budovu č.p.198 se podařilo koupit v dražbě. Když se začátkem roku stal dům opuštěným, zahájili jsme úpravy a čištění domu i okolí. Celková úprava tak bude čekat i okolí rybníčku a prostranství se vzrostlými stromy.

20.2.2012 Dokončování toalet v KD

20.2.2012 Dokončování toalet v KD
V rámci rekonstrukce interiérů Kulturního domu byly za provozu dokončeny toalety. Do úplného předání stavby zbývá ještě k dokončení a dořešení několik provozních drobností, ale první větší část úprav je už za námi. V současnosti probíhají práce na sále a přijehlých prostorách.

9.2.2012 Vyřezávání náletů ve středu Hřebče

9.2.2012 Vyřezávání náletů ve středu Hřebče
V rámci plánovaných úprav centra naší osady a přípravy letošního festivalu je prováděna prořezávka náletů v bývalém stavebním dvoře. Celý prostor by měl být do června upraven natolik, aby jej bylo možné plně využít pro veřejnost.

20.12.2011 Autobusová zastávka na Hřebči, nehoda

20.12.2011 Autobusová zastávka na Hřebči, nehoda
Na Hřebči se komusi podařilo patrně pomocí auta "posunout" autobusovou zastávku tak, že budeme muset udělat novou... Současně proběhl "předvánoční" úklid zastávek po obci, které byly zbaveny nepořádku, výkalů a dalších pro zastávku ne úplně nezbytných předmětů...

20.12.2011 Toalety v KD a kancelář

20.12.2011 Toalety v KD a kancelář
Na místě starých dámských toalet, elektrorozvodny a pokladny kina vznikají nové dámské toalety. Po jejich dokončení se pustíme i do pánských. Byla také obložena alespoň část předsíně a provedeny některé bourací práce v prostoru nad sálem, souvisejícím s kanceláří a budoucím přístupem do bytů.

20.12.2011 Oprava střechy č.p.128

20.12.2011 Oprava střechy č.p.128
Oprava střechy bytového domu č.p.128 byla zahájena ačást nejstarší střechy nad původním objektem je již pokryta novou krytinou.

10.12.2011 Rozvodí a úklid skládek

10.12.2011 Rozvodí a úklid skládek
Úklid proběhl v této zatáčce již po několikáté. V příštím roce by v rámci akcí Mikroregionu měla proběhnout úprava celého prostrabnství, které leží na rozvodí a rozhraní Čech a Moravy.

20.12.2011 Komín na stolárně

20.12.2011 Komín na stolárně
Na stolárně praskl v loňském roce komín. Když jsme se pustili do jeho opravy, zjistili jsme, že byl proveden tak, že část vložek byla napevno zabetonována a tudíž komín nevydržel teplotní rázy a byl po celé výšce zcela rozpraskán a netěsný. Bylo nutné jej celý zbourat a postavit nový. Dodavatelsky si tuto práci zajistili nájemci stolárny se spoluúčastí obce.

15.12.2011 Kříž na Hřebči

15.12.2011 Kříž na Hřebči
V rámci úpravy návsi na Hřebči, kterou přerušilo počasí, byl ještě před sněhem umístěn opravený kříž. V příštím roce bude celá akce dokončena a to včetně kříže, kterému ještě chybí spárování a úprava bezprostředního okolí.

15.11.2011 Vyřezání náletů na dolním konci

15.11.2011 Vyřezání náletů na dolním konci
Na dolním konci, proti MB Keramice, kde se sjíždí množství lidí z širokého okolí, dělá dlouhodobě ostudu ruina usedlosti č.p.193. V jejím okolí se v průběhu let rozrostlo husté keřoví, kterého jsme se v letošním roce konečně zbavili.

30.11.2011 Umístění kříže u kaple na Hřebči

30.11.2011 Umístění kříže u kaple na Hřebči
Součástí akce úprava návsi na Hřebčí byla i obnova kříže. Na místo původního přimknutí ke stěně kaple byl umístěn proti vchodu do kaple.

20.10.2011 Začátek úpravy návsi na Hřebči

20.10.2011 Začátek úpravy návsi na Hřebči
Díky dotaci z Mikroregionu Svitavsko jsme se pustili do úprav plochy v okolí kaple sv Josefa na Hřebči. P.Ladislav Bršlica, jako generální dosavatel provedl skrývky v místech cestiček, a současně i zásyp mlatových cest materiálem. Jako obruby budou zvoleny kulány, stejně jako je tomu u vyhlídky.

13.10.2011 Manželé Látalovi a mléčnice

13.10.2011 Manželé Látalovi a mléčnice
Manželé Látalovi se ze všech sil pustili do stavebních úprav mléčnice v Lamačce, kde se opět po 20 letech bude zpracovávat mléko. Na poslední chvíli oddálená dotace, kterou původně získali pro středisko u váhy tak brzo ponese své ovoce.

21.11.2010 restaurování kříže před hřbitovem

21.11.2010 restaurování kříže před hřbitovem
Kamenný kříž před hřbitovem z roku 1821 byl metr utopený v hlíně s pouráženými římsami, chybějícím a nevhodně nahrazeným vrcholovým křížem zrestaurován díky dotaci od Mikroregionu Svitavsko

První etapa rekonstrukce sálu KD 1.6.-31.8.2010

První etapa rekonstrukce sálu KD 1.6.-31.8.2010
Při vydatných květnových deštích bylo potřeba hledat pro zaměstnance VPP práci, při níž nebudou intenzivně promoklí. Bylo rozhodnuto věnovat nějaký čas vyčištění sálu Kulturního domu od nánosů různých účelných a bezúčelných úprav. Oproti původně uvažované úpravě elektroinstalace, nutná pro revizni zprávu, byla provedena komplet nová a společně s tím byly opraveny a přeštukovány všechny stěny. Do bývalé promítací kabiny byly probourány dva oblouky, kterými se bude chodit na balkon. Byly zrestaurovány objevené malby pana Františka Brhela z počátku šedesátých let 20.století.

Likvidace černých skládek 2009

Likvidace černých skládek 2009
Podařilo se v roce 2009 zlikvidovat černé skládky kolem č.p.243.
V roce 2010 skládku u dolního rybníčka a s pomocí Pozemkového fondu černou skládku nejen pneumatik za areálem JKS, bývalým mechanizačním střediskem StS.
Foto: Jaromír Lenoch

Oprava bytu v č.p.243 v roce 2010

Oprava bytu v č.p.243 v roce 2010
Vybydlený byt v bývalé sušce je upravován svépomocně.
Foto: Jaromír Lenoch

Výstavba opěrné zdi ve dvoře č.p.89 v roce 2009

Výstavba opěrné zdi ve dvoře č.p.89 v roce 2009
Akce byla projekčně připravena v roce 2008 a její rozpočet byl 500.000,- (půl milionu korun). Celou věc se podařilo udělat svépomocí za necelých 40.000,- (čtyřicet tisíc korun).
Foto: Jaromír Lenoch

Oprava zastávky u Staré pošty v roce 2009

Oprava zastávky u Staré pošty v roce 2009
Zastávka u Staré pošty byla opravena včetně děravé střechy.
Foto: Jaromír Lenoch

Oprava střechy chléva 2009

Oprava střechy chléva 2009
Po demolici části chléva prostředního střediska v roce 2008 byl zbytek budovy ponechán svému osudu. V roce 2009 byla opravena rozmetaná část střechy.
Foto: Jaromír Lenoch

Sklad na plasty 2009

Sklad na plasty 2009
Úpravou kůlny u jednoho chléva byl vytvořen prostor pro ukládání pytlů s plasty pro občany.
Foto: Jaromír Lenoch

Plůtek u MŠ rok 2009

Plůtek u MŠ rok 2009
Foto: Jaromír Lenoch

Čištění okolí stolárny 2009

Čištění okolí stolárny 2009
Bylo zlikvidováno množství náletů a černých skládek ve středu obce.
Foto: Jaromír Lenoch

Čištění chodníků ve středu obce 2009

Čištění chodníků ve středu obce 2009
Čištění zanedbaných a zarostlých chodníků prováděli pracovníci Veřejné služby.
Foto: Jaromír Lenoch

Oprava zastávky na Spáleništi v roce 2009

Oprava zastávky na Spáleništi v roce 2009
Na Spáleništi proběhla v roce 2009 úprava zastávky a chodníků.
Foto: Jaromír Lenoch

Čištění dolního rybníčku 2009 - 2010

Čištění dolního rybníčku 2009 - 2010
Zanedbaný rybníček tzv "nebešťák".
Foto: Jaromír Lenoch

Kácení v obci 2009

Kácení v obci 2009
Čištění obce od náletů a nemocných stromů.
Foto: Jaromír Lenoch

Alej milénia v roce 2009

Alej milénia v roce 2009
Alej milénia byla vysazena v roce 2000. Od té doby ale nebyla její údržbě věnována patřičná pozornost pro množství jiných úkolů. Proto byla v roce 2009 provedena prořezávka náletů, které prakticky zcela popřely že se jená o "alej". Prořezávkou okolí cesty na Hřebeč byla obnovena šíře cesty a klad celé aleje.
Foto: Jaromír Lenoch

Pokračování oprav šaten TJ Koclířov 2009

Pokračování oprav šaten TJ Koclířov 2009
Oprava šaten byla plánována od roku 2003, kdy byla zadána studie, podle níž byla zahájena rekonstrukce v roce 2008. Byla provedená nová krytina, kdy azbestocementové desky nahradil vlnitý laminát a byl proveden obklad vnějších stěn palubkami. Současně bylo opraveno sociální zázemí pro diváky. Pokračování pak bylo v roce 2009, kdy proběhla výměna oken a úprava dveří, před okna jsou pořízeny okenice a v interiérech byly provedeny úpravy pohlah a vyklizen zbývající nepořádek. V roce 2010 musí pokračovat práce na oplocení a venkovním prostředí.
Foto: Jaromír Lenoch

Úpravy na autobusové zastávce na Spáleništi 2009

Úpravy na autobusové zastávce na Spáleništi 2009
Zastávka byla v roce 2009 opravena, nestihl se nátěr nově naštukovaných stěn, který bude proveden v roce 2010. Současně byl odstraněn nános nepořádku, kterým zarůstaly chodníky a na žádost obce provedla SÚS i opravu suchou směsí těch nejhlubších děr.
Foto: Jaromír Lenoch

Úpravy okolí stolárny 2009

Úpravy okolí stolárny 2009
Dlouhodobě zanedbané prostranství před obecním domem č.p.243 a prostor za obecní stolárnou v centru obce byl v roce 2009 oddžunglen a zbaven několika černých skládek.
1

Anketa

Souhlasíte s vybudováním kanalizace v obci?
Co Vám v obci nejvíce chybí
Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap