Dnes je 15. 09. 2019    Svátek má Jolana, zítra Ludmila.
Koclířov oficiální stránky obce

Fotogalerie - Obec Koclířov

Koclířov

Fotogalerie

 Zobrazení: List  |  Katalog

Studie na přestavbu č.p.153

Studie na přestavbu č.p.153
Po přestavbě by měl vzniknout nájemní objekt pro drobnou výrobu se zázemím. Bude zachována truhlářská i zámečnická dílna, oboje upraveno a rozšířeno. V dosud nevyužitých prostorách budou nové plochy pro drobnou výrobu.

Projekt na přestavbu č.p.243

Projekt na přestavbu č.p.243
Vzniknout tu má celkem 7 bytů, 3 byty jako pečovatelské a 4 jako vstupní.
V roce 2012 byla proinvestována dotace 4.000.000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj.
V roce 2013 budou byty předány nájemníkům.

Projekt zateplení školy

Projekt zateplení školy
Po opravě střechy školy v roce 2011 je v plánu pokračovat zateplením celé budovy, rekonstrukci interiérů a zahrady.
V roce 2012 se podařilo získat dotaci ze SFŽP a celá budova byla zateplena a vyměněn kotel.

Studie úprav KD

Studie úprav KD
V roce 2009 byly zahájeny přípravy na celkovou úpravu budovy, sálu a zázemí Kulturního domu. Po dílčích svépomocných úpravách v roce 2010 a získání dotace v roce 2011 je realizace před dokončením.
V roce 2013 se již plesy konaly v obnoveném sále.

Studie cyklostezky

Studie cyklostezky
Studie na cyklostezku a inline stezku byla zadána již v roce 2010. V současnosti je připravována realizace pomocí mikroregionu Svitavsko

Kanalizace a ČOV

Kanalizace a ČOV
Od roku 2010 je zpracovávána studie a projekt na kanalizaci v obci. V případě získání dotace bude zahájena výstavba.

Rybník pod Hřebčí

Rybník pod Hřebčí
V ÚPO je plánovaná výstavba rybníku pod prameništěm pod Hřebčí. V roce 2010 byla vypracována studie a výstavba je připravována v rámci Komplexních pozemkových úprav.

Ubytovna Hřebeč

Ubytovna Hřebeč
Záměr úpravy současné torzální ubytovny na Hřebči z unimobuněk se začal rýsovat koncem roku 2010.

Chodník před školou

Chodník před školou
Úprava chodníku před školou ve středu obce je potřebná s ohledem na jeho havarijní stav. Bude provedena výměna povrchu a chodník bude upraven bezbariérově a celkově oddělen od komunikace. Po obdržení dotace v roce 2013 počítáme s úpravou v roce 2014.

Úprava centra obce

Úprava centra obce
V I.etapě byla provedena výsadba zeleně, přemístěna zastávka autobusu a zrestaurována socha Nejsv.Trojice. v následujících etapách pak bude provedena parková úprava cest mezi zelení, výměna osvětlení, úpravy porchů a dělení parkovacích ploch.

Náves na Hřebči

Náves na Hřebči
Fádní travnatý prostor v okolí kaple sv.Josefa na Hřebči by měl dostat parkovou úpravu s několika doplňky. Následně by měla být připojena k centru obce i plocha v oklí budoucí ubytovny.

Úpravy hřbitova

Úpravy hřbitova
Oprava hřbitovní zdi, márnice, vybudování cest a osvětlení
1

Anketa

Souhlasíte s vybudováním kanalizace v obci?
Co Vám v obci nejvíce chybí
Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap