Dnes je 22. 01. 2020    Svátek má Slavomír, zítra Zdeněk.
Koclířov oficiální stránky obce

Kanalizace - Obec Koclířov

Koclířov

Kanalizace

V posledních dnech března a první polovině dubna se velká část pracovního nasazení věnovala kanalizaci. Velmi pravděpodobně se blíží termín vypsání dotací a tak finišovaly práce na doladění projektové dokumentace. Hřebíček do rakvičky nám však na poslední chvíli poněkud nečekaně zatlouklo Ministerstvo zemědělství.

 

Postavilo se negativně k záměru kanalizace pro Hřebeč a nakonec také k připojení na stávající ČOV Fatimského apoštolátu. Své zamítavé stanovisko odůvodnili neadekvátními náklady na pořízení kanalizace při těchto změnách. Protože souhlas s těmito změnami by muselo potvrdit krajské zastupitelstvo, neboť měly být zaneseny do PRVKÚKu (Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje), v rozporu s nímž dokumentace nezíská stavební povolení. Tato zdánlivá formalita překazila původní předpoklady a tak jsme byli nuceni přeplánovat podstatnou část projektové dokumentace a především vyjádření dotčených orgánů.

V tuto chvíli je již vše na dobré cestě a žádné další klacky pod nohy nás nečekají v případě plánovací části. Musíme se protentokrát rozloučit se společnou realizací na Hřebči, přesto ale bude pro Hřebeč zpracována dokumentace a požádáno o územní rozhodnutí. Jak bude následně řešena realizace naší osady zatím není jasné.

Jasné je, že celý projekt kanalizace bude sveden do jediné nové ČOV pod obcí, jejíž kapacita se tak musela navýšit. Dnes již máme podanou žádost o územní řízení a čekáme na vyhlášení dotačního titulu.

V tuto chvíli je kde čerpat zkušenosti, výstavba kanalizace probíhá v mnohých obcích okresu a není žádnou záhadou, jaké jsou kde podmínky.

V tuto chvíli byly uzavřeny dohody se všemi občany, jejichž pozemků se týká případné vedení, či k jejichž domům má být přípojka řešena jako tlaková, čímž jim děkuji za spolupráci.

Jaromír Lenoch

Některé dotazy na výstavbu kanalizace

Odpovědi korespondují s podmínkami při minulé výzvě, může se tedy stát, že některé skutečnosti bude nutné nastavit dle aktuálního znění dotačních podmínek, nicméně není pravděpodobné, že by se tyto základní parametry měnily zásadně. Otázky jsou také směřovány již k realizaci, zatímco v současnosti se pohybujeme stále ještě ve fázi přípravné.

Kanalizační přípojky k jednotlivým občanům

Stavební firma, která bude provádět hlavní řád, provede zároveň s tímto řádem i odbočky k jednotlivým domům až k hranici pozemku a přípojku zaslepí. Na provedení vlastního přepojení má každý občan čas do doby kdy by měla být celá stavba zkolaudována. Do doby, než bude vydán pokyn obce k přepojování, musí být zachováno stávající odkanalizování.

Podpora při provádění přípojek

Obec Koclířov bude jak hmotně, tak i různými službami, podporovat všechny občany při výstavbě jejich přípojek. Bude zmapován rozsah všech potřebných prací a materiálů, a budete včas informováni o tom v čem tato podpora bude spočívat. Možná podpora bude závislá také na aktuálním stavu finančních prostředků obce a proto děláme v tuto chvíli maximu, aby tento stav byl co nejlepší a finanční prostředky pro vás jsme mohli uvolnit ve velké míře.

Postup provádění kanalizace

O provádění jednotlivých částí budete informováni jak obcí, tak provádějící firmou, a to v dostatečném předstihu. Prioritu bude mít hlavní řád umístěný v silnici tak, aby došlo k přirozenému sednutí všech vrstev přes zimu.

O postupu přípravy kanalizace budou probíhat pravidelné informace jak ve zpravodaji, tak na společných schůzích s občany i jednáních zastupitelstva.

Provoz kanalizace

Provozovatelem kanalizace by měla být obec, bude tak zajištěna solidní cena stočného, abychom se nedostali do nějakých problémů ohledně provozovatelských provizí. V případě, že bude zajišťován provozovatel, pak na tuto službu je nutné výběrové řízení.

Publikováno: 02.05.2012

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap