Kontrolní výbor

  • Adéla Vostřelová – předseda
  • Ing. Jana Lacková
  • Josef Veselý

Finanční výbor

  • Radka Synková – předseda
  • Miroslav Křivánek
  • Ing. Šárka Hazdová

Komise životního prostředí

  • René Kulhan – předseda
  • Mojmír Paclík