Dnes je 24. 01. 2020    Svátek má Milena, zítra Miloš.
Koclířov oficiální stránky obce

MAS VYZÝVÁ OBČANY KE SPOLUPRÁCI - Obec Koclířov

Koclířov

MAS VYZÝVÁ OBČANY KE SPOLUPRÁCI

Místní akční skupina Svitava je občanské sdružení, které ve vašem regionu přerozděluje dotace z evropských fondů.

V současné době pracujeme na přípravě k novému programovému období 2014 – 2020, kde bychom měli využívat fondy z více resortů, s tím že se roční alokace mohou pohybovat v objemu několika desítek miliónů korun (doposud 4 mil. ročně). Budeme tak mít možnost uspokojit více žadatelů a pomoct rozvíjet podnikání, spolkový život, vybavenost a zlepšování služeb či životního prostředí také ve vaší obci.

Výstupem, ke kterému je zapotřebí i dotazníkové šetření u jednotlivých obcí, bude zpracování Integrované strategie rozvoje území. Tento dokument je nezbytný pro čerpání dotačních prostředků v následujícím programovém období, a z něhož budeme vycházet při přerozdělování finančních prostředků v našem regionu.

Vyplněním dotazníku napomůžete své obci k novému rozvoji v dalším programovém období.

Dotazníky jsou určeny pro občany, podnikatelé a neziskové organizace spadající do oblasti působnosti naší MAS.

MAS Svitava i ve vaší obci podpořila několik významných projektů, kterými jsou např. Oprava hřbitovní zdi a márnice a Vytvoření centra obce, které bylo spojeno s rozsáhlou výsadbou zeleně a zhotovením nové autobusové zastávky. Ostatní projekty (Oprava kulturního domu, Oprava hasičské zbrojnice a Vytvoření chodníku před základní školou) jsou v realizační fázi a jejich dokončení se předpokládá v letech 2013 – 2014.

V obci Koclířov byli mimo jiné podpořeni i čtyři místní podnikatelé, kterým získaná dotace jistě usnadní jejich činnost.

Vyplňte prosím dotazník a napomozte své obci získat v následujících letech další dotační prostředky!

Dotazníky pro občany naleznete v tomto čísle Koclířovského zpravodaje, dotazníky pro podnikatele a neziskové organizace jsou k dispozici pouze na obecním úřadě. 

Vyplněné dotazníky odevzdávejte do sběrného boxu, který je umístěn na obecním úřadě v Koclířově.

Dotazník můžete také vyplnit z pohodlí vašeho domova a to na webové stránce našeho sdružení www.massvitava.cz a následně jej zaslat na e-mailovou adresu massvitava@svi.cz

nejpozději do 10. 3. 2013.

Předem děkujeme za vyplnění našeho dotazníku,

Místní akční skupina Svitava

Publikováno: 01.02.2013

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap