Dnes je 17. 11. 2019    Svátek má Mahulena, zítra Romana.
Koclířov oficiální stránky obce

Na čem jsme v roce 2012 pracovali… - Obec Koclířov

Koclířov

Na čem jsme v roce 2012 pracovali…

Vím, že se některým z Vás zdá, že se stále v obci dělá málo. Patřím mezi Vás, a velmi rád bych dělal mnohem, mnohem víc. Bohužel, náš rozpočet to nedovoluje, ale snažíme se jej, někdy i proti vůli některých jednotlivců, využívat na maximum. Využívání na maximum sebou ale nese některé nepříjemnosti, s nimiž se setkáváme nejen my, ale také vy. U stavebních akcí je to rozestavěnost. Kdo z Vás někdy stavěl, rekonstruoval, či organizoval stavbu, tak situace, že se někde pracuje, chápe. Všem ostatním se nemohu než omluvit, že se v několika případech pohybujete třeba rok na staveništi.

Desítky let se většina z nás pohybovala například po hřbitově mezi ruinami zdí, rozbrázděných zatravněných cestiček s krtinci a navečer po tmě. Mnozí si stěžovali, že jim na náhrobky padá kamení, či se po krkolomném terénu nemohou ve svém zdravotním stavu k uctění památky svých blízkých bezpečně dostat. Tuto situaci jsme se rozhodli změnit, ale nejde to bez stavební činnosti. Ta se projevuje pochopitelně terénními překážkami, výkopy, sutí atd atd… U mnoha akcí jsme navíc vázali jejich realizaci na vlastní pracovníky, kteří jistě nejsou vzdělání a profesí členy stavebních firem, navíc jejich počet byl v tomto roce velmi výrazně a nárazově omezen ve prospěch veřejné služby, kde se vesměs jedná o laiky.

Kritice jsou podrobovány především akce, které se dotýkají mnoha uživatelů v každodenním sledu a to je mnoho návštěvníků hřbitova a kulturního domu, respektive restaurace. Jednostranná kritika bez nabízení řešení je v posledních letech módní. Je totiž jednoduchá. Když si ale začne kritizující „zametat před vlastním prahem“, najednou se zjistí, že není všechno, na co poukazuje, jen černé a co sám dělá jen bílé.

Akce, jenž máme rozdělané z roku 2011, budou dokončeny v jarních měsících roku 2013, neboť jen počasí nám zabránilo tak učinit ještě letos. Další připravované stavební akce jsou již víceméně záležitostí minoritní a tak lze předpokládat, že k větším střetům v jednotlivých případech již nebude docházet, neboť další veřejné prostory již budou realizovány výhradně dodavatelsky… Velkou zátěží bude v tomto směru pro nás všechny případná stavba kanalizace, ale protože půjde o 100% dodavatelskou stavbu, budou jistě pověřeni zastupitelé dohledem nad harmonogramem a systémem stavby, na něž se budete moci obracet s případnými problémy.

Dovolte mi na konec ještě připomenout, co jsme všechno v loňském roce vytvořili či pomohli vytvořit. Všechny větší akce a akce dotované jsou na přilehlých fotografiích. Nezaháleli jsme ale ani v přípravě na roky další v souladu se záměrem úkolů.

 

Mezi hlavní připravované akce patřily:

Projekt ubytovny Hřebeč

Projekt bytového domu č.p.143 (Prokešovi)

Projekt bytového domu 197a  (Bulvovi)

Studie č.p.153 (stolárna)

Dotace na chodník před školou (získaná)

Dotace na úpravu hasičky (získaná)

Dotace na kompostárnu (březen 2013)

Projekt Bioplynové stanice

Příprava nového Územního plánu obce

Příprava Komplexních pozemkových úprav

Žádost o dotaci na kanalizaci a ČOV (březen 2013)

 

V následujícím roce bude mezi hlavní úkoly patřit realizace kanalizace a bioplynové stanice. Pokud se vše podaří zdárně dokončit, budeme moci v připravených akcích navázat a žádat o nové dotace v plánovacím období 2014-2020.

Celkově se podařilo do obce zajistit v roce 2012  dotace za 9.729.000,-

Jaromír Lenoch, starosta

Publikováno: 01.01.2013

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap