Dnes je 25. 01. 2020    Svátek má Miloš, zítra Zora.
Koclířov oficiální stránky obce

Regionální škola obnovy venkova - Obec Koclířov

Koclířov

Regionální škola obnovy venkova

Místní akční skupina Svitava ve spolupráci s

 Regionální školou obnovy venkova obce Koclířov,

 

pořádá dne 11. 12. 2012 (úterý)  od 9.00 hodin

 

odborný seminář pro starosty obcí a pracovníky obecních/městských úřadů na téma:

 

 

Základní registry v praxi obcí

 

 

Přehled aktuálních otevřených výzev - dotace a granty ke dni 18.6.2012

http://www.smocr.cz/cz/dotace-a-granty/prehledy-aktualnich-otevrenych-vyzev.aspx

 

Byla zveřejněna metodika k zadávání veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o dokument, který slouží jako nástroj nejen pro zadavatele a dodavatele, ale také pro všechny subjekty, které se se zákonem o veřejných zakázkách jakýmkoli způsobem setkávají. Metodika není právně závazným výkladem ZVZ, vytváří však podpůrný prostředek pro aplikaci zadávání veřejných zakázek do praxe.

http://www.portal-vz.cz/Metodiky---stanoviska

       Od 18. července 2012 je možné podávat žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2013.

Žádosti musí být zapsány na http://pov-pu.isu.cz a originály žádostí o dotaci včetně všech povinných příloh zaslány písemně do 30. září 2012 na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Upozornění: žádost se musí zapsat na http://pov-pu.isu.cz , 2x vytisknout, 1x originál žádosti zaslat včetně všech povinných příloh písemně na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, do 30. září 2012 a druhý originál žádosti si založit na obci.

Žádosti došlé po termínu 30. září 2012 nebudou zařazeny do vyhodnocení.

 

Reportáž TV Comvision ze semináře Kronikáři obci - zde

Regionální škola obnovy venkova obce Koclířov,

ve spolupráci s MAS Svitava pořádá

pořádá dne 29. 5. 2012 v salonku restaurace ASTRA ve Svitavách, odborný seminář pro kronikáře obcí na téma:

 Kronikáři obcí a jejich tradice"

Účastníci si mohou připravit předem písemné dotazy na lektora k dané problematice, zejména k těm položkám, které jim nejsou jasny. Vaše dotazy zasílejte pouze e-mailem před pořádáním semináře na mailto odesílatele nebo obce Koclířov, aby bylo možné je přeposlat včas přednášejícímu, který je Mgr. Oldřich Pakosta, ředitel Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli.

 

Regionální škola obnovy venkova obce Koclířov,

ve spolupráci s MAS Svitava pořádá

17. dubna. 2012 v salonku restaurace ASTRA ve Svitavách,

odborný seminář pro účetní obcí na téma:

 „Co přináší novela zákona o DPH ve vztahu k obcím“.

Účastníci si mohou připravit předem písemné dotazy na lektora k dané problematice, zejména k těm paragrafům a položkám, které jim nejsou jasny. Vaše dotazy zasílejte pouze e-mailem před pořádáním semináře na mailto odesílatele nebo obce Koclířov, aby bylo možné je přeposlat včas přednášejícímu, který je Ing. Nejezchleb Zdeněk – Praha.

  

22. března 2012 (čtvrtek) od 9.00 hodin v restauraci FABRIKA – II. patro Multifunkční, vzdělávací a kulturní centrum Fabrika ve Svitavách,

odborný seminář pro starosty obcí na téma:

 NOvela zákona o veřejných zakázkách z pohledu nových povinností zadavatele

lektor:  Ing. Vrbka Petr – RTS Brno

Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 55/2012, kterou 31.1.2012 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve sněmovní verzi a je účinná od 1.4.2012.

 

17.8.2011

Účast na vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2011 v Pardubickém kraji v obci Poříčí

 

 6.10.2011

Exkurze po úspěšných obcích v Pardubickém kraji v soutěži Vesnice roku

Stát: Česká republika
Kraj:
Pardubický
Okres: Svitavy
Obec: Koclířov
Rok vzniku: 1998
Právní forma:
Sídlo: Koclířov
Ulice a číslo: 134
Pošta: Koclířov
PSČ:
569 11
Telefon:
Fax:
Mail: josef.halamka@svitavy.cz
WWW:www.rsovkoclirov.cz
Činnost:
Počet spolupracovníků:
Počet obcí: Okres Svitavy a Ústí nad Orlicí
Počet obyvatel:
Financování:

Kontaktní osoby školy:

Josef Halamka

halamka.svitavy@gmail.com

josef.halamka@email.cz

josef.halamka@svitavy.cz

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap