Dnes je 26. 01. 2020    Svátek má Zora, zítra Ingrid.
Koclířov oficiální stránky obce

REKONSTRUKCE VODOVODU - Obec Koclířov

Koclířov

REKONSTRUKCE VODOVODU

Na horním konci Koclířova dochází už několik let k problémům v dodávce vody pro některé domácnosti. Situace se výrazně zhoršila poté, co byla provedena rekonstrukce vodovodu v osadě Hřebeč. Touto problematikou se mnohokrát zabývala rada obce a po jednání na skupinovém vodovodu došlo k dohodě o „Rekonstrukci vodovodního řadu a vybudování druhého tlakového pásma vodovodu“. Tímto řešením bude vybudována posilovací stanice a nový zásobní řad PE dn v délce 162 m a rekonstrukcí stávajícího vodovodního řadu DN100 v délce 146 m včetně přepojení vodovodních přípojek občanů horního konce obce na nový zásobní řad.  Tento vodovodní řad bude napojen na stávající vodovod.

Protože se podařilo získat v rozpočtu skupinového vodovodu potřebné finanční prostředky, bylo rozhodnuto na tuto veřejnou zakázku vyhlásit výběrové řízení. Zadavatel této investiční akce – Skupinový vodovod Svitavy ustavil hodnotící komisi, v jejímž čele byl ing. Marek Antoš, jednatel svazku, která dne 12. října vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku uchazeče, který dle

 

 

hodnocených kritérií získal nejvyšší počet bodů a tím je AKVASTAV Svitavy s.r.o.. Tato společnost předložila nabídkovou cenu 1.372.164,-- Kč bez DPH a stala se zhotovitelem akce. Stavbu zahájila 23. října a zavázala se jí realizovat do konce roku 2012 s tím, že záruční lhůta bude 120 měsíců.

Dodavatel stavby již upozornil vlastníky nemovitostí v prostoru realizace tohoto díla na některá nezbytná omezení, které výkopové práce přinesou, a to až do doby přepojení vodovodních přípojek jednotlivých domků, které se v tomto území nacházejí.

Předpokládaná rychlost této důležité akce je zárukou, že dočasné a krátkodobé uzavírky vody občanům nebudou znepříjemňovat život.

Provedením této rekonstrukce se výrazně zlepší dodávka pitné vody občanům a finanční náklady s ní spojené budou v plném rozsahu hrazeny finančními prostředky mimo rozpočet obce.

Jaroslav Drozdek

Publikováno: 01.11.2012

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap