Dnes je 17. 11. 2019    Svátek má Mahulena, zítra Romana.
Koclířov oficiální stránky obce

Soud rozhodl - Obec Koclířov

Koclířov

Soud rozhodl

V roce 2009 jsem jako nastoupivší starosta obdržel mezi jinými rozjetý problém s úhradou prací firmě Menšík.

O způsobu řešení jsem byl seznamován někdy od března 2009 ale s příčinami jsem se seznamoval až do konce roku 2009.

Jen stručně, co předcházelo soudnímu rozhodnutí. V roce 2006 rozhodlo tehdejší zastupitelstvo, že bude převzata vyřízená dotace na přestavbu MŠ - kuchyně s jídelnou a Obecní knihovny s čítárnou. Na tyto dvě akce byly zpracovány samostatné dokumentace, bylo samostatně žádáno o stavební povolení, byla vypsána samostatná výběrová řízení na dodavatele staveb a byly samostatně akce zahájeny. Výběrová řízení byla smluvně ošetřena s generálním dodavatelem firmou Klepocol a všechny termíny měly být dodrženy dle podepsaných smluv. Stavba byla zahájena podle dokumentace pro stavební povolení, s níž byl dodavatel seznámen, a pokud by mu nepostačovala pro zhotovení díla, pak by byl on povinen nechat si vypracovat dokumentaci podrobnější (pro realizaci stavby, detaily).

Firma pracovala a na obci mezitím proběhly volby a vyměnilo se vedení obce. Protože v této akci proběhly všechny kroky standartně, nestálo nic v cestě zdárnému a včasnému dokončení stavby. Bohužel, další postup obce byl zcela nestandardní.

V dubnu 2007 ruší starosta obce část dodavatelské smlouvy s generálním dodavatelem na ústřední vytápění budovy a uzavírá ústní dohodu s firmou Menšík, jako druhým generálním dodavatelem na tuto stavbu, v oblasti ústředního topení. Touto firmou se nechává starosta přesvědčit, že projektant, stavební úřad a generální dodavatel jsou nekompetentní a topení, tak jak je navrženo, odsouhlaseno a připraveno k provedení nebude fungovat, a přichází s vlastním návrhem řešení. Toto řešení zahrnuje kompletní budovu a byť se jedná fakticky jen o 16 radiátorů navíc, celou část to prodraží dle rozpočtu na dvojnásobek. K tomuto rozhodnutí došlo, aniž by o něm rozhodla alespoň rada obce.

Rada obce byla starostou informována, že bude práce na ústředním topení provádět namísto firmy Satrapa firma Menšík. Rada obce k tomu neměla námitek, neboť změna subdodavatele je v kompetenci generálního dodavatele a ten je zodpovědný za stavbu. Rada se však od starosty nedozvěděla, že firma Menšík pracuje přímo pro obec a samostatně bez smlouvy.

Pro firmu Menšík dle jejích propozic byla projektantem Kefurtem vypracována nová projektová dokumentace ústředního topení na celou budovu č.p.123. Tato dokumentace zahrnovala přístavbu MŠ (vč. stávající části – 8 radiátorů), knihovnu s čítárnou a také starou, nově odsouhlasenou rekonstrukci OÚ (8 radiátorů a vedení v plastových lištách).

O realizaci třetí nedotované akce rozhodlo zastupitelstvo obce s tím, že byl přijat úvěr ve výši 1.000.000,- s odloženou splatností, díky němuž měla být dokončena část s OÚ, fasáda a střecha budovy.

V průběhu prací byla dokončena druhá projektová dokumentace ÚT, která podle firmy Menšík byla vyhovující a již firmou Menšík částečně realizovaná. K projektu byl zpracován položkový rozpočet, který vyšel na 860.000,- vč. DPH, oproti původnímu rozpočtu 490.000,- (bez OÚ).

Starosta obce seznámil radu a zastupitelstvo s touto částkou (u soudu si už nemohl vzpomenout, zda to bylo s nebo bez DPH) s tím, že firma Menšík to s těmito náklady dokončí.

Kontrolní výbor požadoval k nahlédnutí smlouvy s firmou Menšík, které obec uzavřela. Starosta tvrdil, že žádné uzavřeny nejsou. Na základě opakovaných urgencí ze strany kontrolního výboru mu byly předloženy Dohody stran z dubna 2007. Tyto dohody neobsahovaly, za jakou částku budou práce provedeny.

Firma Menšík poslala na konci roku 2008 závěrečnou fakturu za práce, provedené v roce 2007 a to na částku převyšující 1.000.000, Kč. Zastupitelstvo obce ustavilo komisi, která měla zjistit, zda se jedná o oprávněnou částku a z čeho se skládá.

Bylo konstatováno komisí, že všechny položky v rozpočtu firmy Menšík jsou osazeny v budově.

Komise se však nezabývala otázkami, na základě nichž bylo rozhodnuto, že faktura v této výši nebude uhrazena. K nezodpovězeným otázkám patří: Jak proběhlo vybrání firmy Menšík. Kdy zastupitelstvo obce rozhodlo o realizaci zakázky firmou Menšík? Kdy zastupitelstvo či rada, rozhodlo o dopracování projektu? Kdo rozhodl o tom, že původní projekt je nutné předělat? Kde je dohoda, která určuje, za kolik bude firma Menšík pracovat na ústředním topení? Kdo rozhodl o jejím uzavření?

Festival otázek kolem topení se neustále rozšiřoval a při tom vyšlo najevo množství pochybení a zanedbání ve většině dalších oblastí kolem starosty. Došlo k jeho odvolání a se situací byl konfrontován zastupující starosta. Ten se snažil od počátku dohodnout s firmou Menšík na kompromisu, při němž měly být uhrazeny objektivní vícepráce, ale současně ponížena částka tak, aby neobsahovala položky za neprovedené práce či výrobky, které byly dodány jako nové a přitom šlo o repasy. Ze strany odvolaného starosty bylo předáno novému vedení obce čestné prohlášení, v němž uvádí, že cena byla dohodnuta v maximální výši 860.tis.Kč vč.DPH.

Na veškeré, postupně se navyšující dohody firma Menšík reagovala odmítavě a prosazovala svůj požadavek na zaplacení částky převyšující 1 milion korun.

V polovině roku 2009 došlo opět ke změně vedení obce. Bylo mou povinností se s celou věcí seznámit. Chtěl jsem tak učinit i z pohledu firmy Menšík, ale p.Menšík starší se mnou striktně odmítl komunikovat. Sdělil jsem mu na základě čeho a jaké postoje mám a on mi k tomu odmítl cokoli sdělit. Nadále byla odmítnuta jakákoli forma dohody.

Firma Menšík podala na Obec Koclířov žalobu o zaplacení částky 150.000,-. Tím se situace změnila a my jsme byli nuceni se hájit. V první etapě tu byly dvě možnosti. Prokázat, že cena byla dohodnutá, nebo ne. Přesto, že odvolaný starosta podal písemně čestné prohlášení, že cena byla dohodnuta ústně, žalobce toto popřel a dohodu o ceně neprokázalo ani svědectví odvolaného starosty u soudu. Soud se přiklonil k tomu, že cena tedy sjednána nebyla a proto bude určena soudním znalcem.

Tak se i stalo a soudní znalec určil jako cenu obvyklou cenu, cenu, převyšující 1mil.Kč. Soud ani znalce nezajímalo, zda v budově jsou namontovány díly a rozvody, které byly zapotřebí, či vycházely z ceny dle projektu. Bylo zkrátka oceněno vše, co mnohdy svévolně navrhl instalovat p.Menšík a soudem jsme byli donuceni to zaplatit, aniž bychom to chtěli. A tak máme v kotelně automatický kotel, který ovšem celou budovu nevytopí a při -5°C je nutné topit na druhý kotel. Kotel nám navíc byl prodán jako nový, ačkoli jej p.Menšík již pořídil jako použitý. Hned vedle je zásobník na teplou užitkovou vodu, jehož provoz je nesmírně nákladný a který nahradil dva původně uvažované menší bojlery. Do kuchyňky OÚ je cirkulací posílána teplá voda, což zásobník zbytečně vyčerpává, protože v kuchyňce by bohatě stačil průtokový ohřívač neboť se jde většinou pro studenou vodu a káva se připravuje ve varné konvici. Kosmetické olištování trubek, které stále velké peníze snad ani jmenovat nebudu. Estetická stránka je diskutabilní a za ty peníze bych si to domů nedal.

V konečném důsledku přišla obec tato akce, v níž byly investovány peníze a uzavírány ústní dohody o financování bez bližších informací poměrně draho. Splácíme 1milion půjčky, aniž by byla hotová fasáda a střecha na staré budově a na soudních výlohách, které vychází z nevěrohodných informací odvolaného starosty jsme měli další náklad ve výši cca 400 tis. Jak se s těmito skutečnostmi vypořádá současné zastupitelstvo bude na jednáních příštích měsíců.

Jaromír Lenoch, starosta

Publikováno: 02.03.2012

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap