Dnes je 24. 01. 2020    Svátek má Milena, zítra Miloš.
Koclířov oficiální stránky obce

Soutěže Zlepšení vzhledu obcí 2013 - Obec Koclířov

Koclířov

Soutěže Zlepšení vzhledu obcí 2013

Místní akční skupina Svitava vyhlásila pro letošní rok soutěž na zlepšení vzhledu obcí. Jako sídelní obec se určitě rádi zúčastníme, ale k tomu potřebujeme aktivitu Vás občanů. Je zde mnoho domů, jejichž obyvatelé si zkrášlují své okolí nejen pro sebe, ale s ohledem na polohu výsadby především pro oko kolemjdoucích. A o tom tato soutěž je.

Chci požádat všechny, kteří se snaží pro společná prostranství před svými domy a v jejich okolí, které je dohlédnutelné z veřejné komunikace, nebo jej upravujete právě proto, že je na něj z volného prostoru vidět, aby se na obecním úřadě přihlásili.

Během jara obejdeme přihlášené a vyfotíme prostory, které se dočkají zvelebení, nebo již zvelebeny jsou a dočkají se rozkvetení. Během května pak obejdeme upravované prostory znovu, abychom mohli provést vyhodnocení 3 nejlepších, které následně zašleme k celkovému hodnocení na MAS Svitava. Obec Koclířov udělí odměny třem finalistům za naši obec, a bude-li některý z nich vybrán ještě ve finále, obdrží od MAS Svitava 4.500,-.

Pravidla

Cílem soutěže Zlepšení vzhledu obcí 2013 je snaha povzbudit občany obcí v mikroregionech Brněnec a Svitavsko k účasti na zkrášlování svého okolí, tedy své obce/města.

1. Vyhlašovatel soutěže

 Vyhlašovatelem soutěže je Rada Místní akční skupiny Svitava (dále jen RMAS).

2. Účastníci soutěže a přihlášky do soutěže

1. Soutěže se mohou zúčastnit obce (města i městyse), které na správním území své obce vyzvou své občany, aby zkrášlili okolí svého bydliště a přispěli tak k realizaci programu rozvoje svého územního obvodu.

2. Do soutěže se obec hlásí vždy jako celek, ale soutěž může vyhlásit třeba jen pro některé (vesnické) místní části.

3. Obec/město, která projeví zájem soutěže ke zlepšení vzhledu ve svém správním území vyhlásit, o tom podá elektronickou poštou na adresu massvitava@svi.cz zprávu do 31. března 2013.

4.  Do soutěže pak budou zařazeny obce, které nejpozději do 10. června 2013, doručí elektronickou poštou kanceláři MAS Svitava fotografie občany provedených úprav, a to těch, které obec/město vyhodnotí jako nejlepší. Přitom může do soutěže zaslat nejvýše 3 vyhodnocené úpravy a ke každé z nich nejvýše 3 fotografie s krátkým popisem, v čem zkrášlení proti původnímu stavu spočívalo.

K vyhodnoceným fotografiím obec přiloží – pokud tak již neučinila dříve -  program rozvoje obce/města na příští období (alespoň do roku 2020) spolu s informací kolik občanů se do soutěže zapojilo.

5. Zasláním svého vyhodnocení podle předchozího odstavce bere obec na vědomí, že doručené fotografie mohou být použity pro účely propagace soutěže a činnosti MAS Svitava.

3. Vyhodnocení soutěže a ocenění

1. Obdržená a řádně doručená vyhodnocení podle bodu 2.4 budou zpracována, proveden případný monitoring na místě a Rada MAS Svitava pak vyhodnotí jednak nejlepší obec a tři nejlepší provedené úpravy vzhledu provedené občany.

2. Pro hodnocení obcí budou rozhodující tato kritéria:

a) počet zúčastněných občanů v soutěži, z nichž obec vybírala nejlepší úpravy (podíl z počtu obydlených domů obce/města),

b) úroveň zpracovaného programu rozvoje obce do roku 2020,

c) nápaditost, obsah, trvanlivost a kvalita úprav provedených občany, které obec do soutěže zaslala.

3. RMAS věnuje vyhodnoceným tato ocenění:

a) nejlepší obci peněžitou odměnu ve výši 3.000 Kč

b) třem občanům, jejichž úpravy (zkrášlení) byly vyhodnoceny, peněžité odměny v celkové částce 4.500 Kč.

4. Výsledky soutěže a fotografie z veřejného vyhlášení vítězů soutěže, včetně fotografií oceněných a vyhodnocených soutěžních úprav, budou zveřejněny na internetových stránkách MAS Svitava.

 

Vladimír Buchta, předseda sdružení

Místní akční skupina Svitava

č.p. 134, 569 11 Koclířov, www.massvitava.cz

 

Publikováno: 01.04.2013

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap