Dnes je 17. 11. 2019    Svátek má Mahulena, zítra Romana.
Koclířov oficiální stránky obce

Volby do zastupitelstva obce Koclířov - Obec Koclířov

Koclířov

Volby do zastupitelstva obce Koclířov

Foto

Volby do zastupitelstev obcí proběhnou na území České republiky 15. a 16. října 2010.  

V obci Koclířov se bude volit  15  členů zastupitelstva obce.

Právo volit do Zastupitelstva obce Koclířov má státní občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v obci Koclířov přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který v druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v obci Koclířov přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. U voliče nesmí být dále zákonná překážka výkonu volebního práva - omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Volby do Zastupitelstva obce Koclířov proběhnou v 1 stálém volebním okrsku, ve kterém jsou voliči zapsáni do stálého seznamu voličů. Při těchto volbách nelze volit na voličské průkazy a ani na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů. Voliči bydlící na území obce Koclířov si mohou v úřední hodiny ověřit na ohlašovně trvalého pobytu Obecním úřadu Koclířov, zda jsou zapsáni do stalého seznamu voličů.

Funkci registračního úřadu vykonává Městský úřad Svitavy, který projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva obce Koclířov.

Obecné informace o podávání a náležitostech kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí  jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR (http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-777397.aspx).

Potřebný počet podpisů voličů na peticích  pro volby do Zastupitelstva obce Koclířov bude zveřejněn na úřední desce obce Koclířov a na webových stránkách  v sekci „ÚŘEDNÍ DESKA".

Publikováno: 02.07.2010

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap