Dnes je 19. 01. 2020    Svátek má Doubravka, zítra Ilona.
Koclířov oficiální stránky obce

Z činnosti SPOZu…. - Obec Koclířov

Koclířov

Z činnosti SPOZu….

Dne 24.11.2012 ve 14:00 hod. proběhlo „Vítání občánků“ v budově Obecního úřadu v Koclířově v jídelně mateřské školy. Na programu bylo uvítání nově narozených dětí a zapsání do „Pamětní knihy“.

Dětem a rodičům, příbuzným a hostům zazpívaly a zahrály ing. Hana Frančáková a pí. Gabriela Veselá. Děti ze Základní školy v Koclířově pod vedením paní učitelky Jaroslavy Telcové zahrály na flétny, zazpívaly a přednesly pásmo básniček. Proslov pana starosty pohladil na duši děti i rodiče. Nově narozené děti se pohoupaly v kolébce a rodiče převzali dárečky, kytičku a finanční pomoc do začátku. Závěrem jsme si připili „na zdraví“ a v kruhu rodičů, dětí, příbuzných. Členky SPOZu nabídly malé občerstvení. Poté jsme pobesedovali a radostně se rozešli domů. Touto cestou děkuji členkám SPOZu pí. Jaroslavě Sedlákové, pí. Heleně Kulhanové, pí. Věře Smolejové, pí. Miladě Moravcové, pí. Haně Bartošové a pí. Štoudkové Petře za vzornou přípravu, Obci Koclířov za finanční podporu, p. starostovi za procítěná slova k rodičům a dětem,       p. Antonínu Veselému za focení, sl. Hance Frančákové a pí. Gabriele Veselé za krásné písničky a hru na kytaru. Dětem a učitelkám ze ZŠ za jejich krásné pásmo a Vám všem, že jste přišli oslavit narození a přivítání dětí do obce Koclířov. 

 Za SPOZ obce Koclířov, Zemachová Zlata, předsedkyně

Publikováno: 01.12.2012

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap