Dnes je 20. 01. 2020    Svátek má Ilona, zítra Běla.
Koclířov oficiální stránky obce

Za svatou Filoménou do Koclířova - Svět víry - Obec Koclířov

Koclířov

Za svatou Filoménou do Koclířova - Svět víry

Jméno Filoména dnes skoro vymizelo, známe je ale třeba z pohádek. V dřívějších dobách bylo velmi časté i díky sv. Filoméně, které si lidé velmi vážili. Putovali za ní nejen do italského Mugnana nedaleko Neapole, kde se údajně nacházejí její ostatky. Velké poutní oslavy v minulosti probíhaly i v Koclířově u Svitav. Proč se tradice v této obci obnovuje, nám přiblížil správce farnosti P. Pavel Dokládal, prezident Fatimského apoštolátu, – a pozval nás na pouť.

ζ Jaká byla vaše cesta do Koclířova?
Začala se už před dvaceti lety, když jsem byl jako farář ve Šlapanicích u Brna pozván, abych se ujal vedení Fatimského apoštolátu v České republice. Následovalo pět let v Třebíči u sv. Martina a nakonec v roce 1995 pozvání do opuštěného kláštera v Koclířově u Svitav. Naposledy zde působily školské sestry sv. Františka, ale komunistický režim jejich školu pro dívky zrušil a místo zpustlo. Farní kostel měl narušenou statiku, odpovědné osoby navrhovaly demolici, fara byla na spadnutí a biskupství ji prodalo... V klášteře bylo pusto a prázdno, na mši dojížděl v neděli odpoledne otec Jaroslav Horník z Opatova. Nedovedl jsem si představit, jak budu jako děkan v Třebíči současně spravovat Koclířov...

ζ Dnes je Koclířov centrem Fatimského apoštolátu a vyhledávaným poutním místem. Jak jste to dokázal?
Jednou napíši paměti, a nejen o Koclířovu. Bude to o všech pomocnících, kteří přišli třeba jen na chvíli, ale vždy v pravý čas, i o těch, kteří vytrvali až do dnešního dne. Nejprve jsem chtěl nějak zprovoznit opuštěný klášter. Každý, kdo doma nepotřeboval nějaký kus starého nábytku, nám to přivezl, a my jsme skládali pokoje, kuchyň…, vše, co bylo možné. Protože jsme tu už neměli faru, mnoho let jsem bydlel v jednom pokoji s hosty, co k nám jezdili.

FATIMSKÝ APOŠTOLÁT
Světový Fatimský apoštolát, World Apostolate of Fatima, je celosvětovým hnutím věřících, které šíří poselství Panny Marie, předané třem malým dětem v portugalské Fatimě v roce 1917. Nabádá lidi k modlitbě růžence, k pokání a svědomitému plnění každodenních povinností. Hnutí bylo založeno Mons. Haroldem V. Colganem (1894–1972) v USA. Nyní působí ve 110 zemích světa a má okolo 25 milionů členů. V České republice byl Fatimský apoštolát obnoven v roce 1990 pod vedením P. Pavla Dokládala jako národního prezidenta. Více než tři tisíce členů se schází ke společné modlitbě večeřadla v mnoha modlitebních skupinkách v jednotlivých oblastních centrech. Více viz www.cm-fatima.cz

                              

ζ Věděl jste předtím něco o sv. Filoméně?
Vůbec jsem ji neznal, nevěděl jsem, jak velká je to světice, ani jak zachránit její kostel! Až později jsem se dozvěděl, že je patronkou modlitební společnosti Světový živý růženec a pomocnicí v bezvýchodných situacích. A také, že do Koclířova za ní kdysi jezdili poutníci zvláštními vlaky vypravovanými z Brna. Němečtí koclířovští rodáci měli hlubokou úctu ke sv. Filoméně a dodnes vzpomínají na velké poutní oslavy, které zažili jako děti, i na to, jak se společně se svými blízkými modlili k patronce farnosti.

ζ Také jste začali sv. Filoménu prosit o přímluvu?
Ano, šest let jsme se každý den modlili za záchranu kostela a poutního místa i za obnovení úcty ke sv. Filoméně. Nakonec se našlo řešení: zapojil se do něj poslanec Ladislav Šustr a stavitel ing. Arsen Kostanjan. Dnes už stojí krásný kostel sv. Filomény a restauruje se i poutní areál, vzácná křížová cesta ve výklencích hřbitovní zdi. Každou 1. mariánskou sobotu se zde konají modlitby a přednášky. Tradiční pouť ke sv. Filoméně letos pořádáme v neděli 8. srpna.

ζ Jaké jsou kořeny úcty ke sv. Filoméně?
O Filoméně toho historici mnoho nevědí. Žila někdy ve 2. nebo 3. století a zemřela ve čtrnácti letech jako mučednice. Její ostatky našli archeologové roku 1802 v Priscilliných katakombách v Římě. Roku 1805 prý kanovník Francis de Lucia procházel pokladnicí vzácných sbírek křesťanského starověku ve Vatikánu. Když se přiblížil k Filoméniným ostatkům, byl zasažen zvláštní radostí. Proto požádal, aby ostatky byly uloženy v kostele v Mugnanu u Neapole. Filoménin hrob se brzy stal poutním místem a na její přímluvu docházelo i k uzdravením. Právě na základě mimořádných zázraků byla papežem Řehořem XVI. prohlášena roku 1837 za svatou. Mezi její oddané ctitele patřil například Jan Maria Vianney, farář arský. I on sám prý Filoménce vděčil za uzdravení z těžké nemoci. Na konci mše svaté, kterou sloužil u jejího oltáře v domnění, že je jeho poslední, byl náhle zcela uzdraven. Díky faráři arskému se úcta ke sv. Filoméně rozšířila po celé Francii, ale i do dalších zemí. Podle jeho vzoru P. Antonín Ivo Kukla, od roku 1839 zdejší děkan, založil v Koclířově poutní místo ke sv. Filoméně. Její socha spolu se vzácným relikviářem je uložena pod hlavním oltářem farního kostela, ve kterém máme i sochu Jana Marie Vianneye.

KDO BYLA SV. FILOMÉNA
Filoména žila patrně ve 2. nebo 3. století. Oba její rodiče přijali tajně křesťanství a své dceři dali jméno Philumena – Nositelka světla. Její krása oslnila římského císaře Diokleciána natolik, že chtěl čtrnáctiletou dívku získat pro sebe. Mladičká křesťanka se však zaslíbila Kristu. Nepomohly sliby ani hrozby. Po čtyřicetidenním žalářování podstoupila mučení a bičování, byla vhozena do Tibery s kotvou na krku, smrtelně zraněna jedovatými šípy, ale pokaždé vyvázla bez úhony. Rozhněvaný císař jí nakonec dal setnout hlavu. Jejími atributy jsou šípy a kotva. Je vzývána jako patronka dětí, mládeže, chudých, kněží a živého růžence i jako pomocnice v těžkých a beznadějných situacích. Společnost živého růžence je řetězec lidí, kteří se denně modlí konkrétní desátek, byla založená roku 1826 Pavlou Marií Jaricotovou. I ona byla uzdravena na přímluvu sv. Filomény. Také Pius IX. byl na přímluvu světice uzdraven z těžké nemoci, když byl ještě arcibiskupem v Imole. Prohlásil ji za patronku Neapole a v roce 1849 ji jmenoval Patronkou Mariiných dětí.

                               

ζ Světice však prý byla ze seznamu svatých zase vyškrtnuta?
Ano, v roce 1961 ji kongregace pro svatořečení ze seznamu svatých vyškrtla. Ale obyvatelé Mugnana dál trvali na své světici a neustále jí věnovali modlitby, a tak zabránili odstranění její sochy a ostatků z kostela. Pochybnosti o existenci sv. Filomény byly nakonec natolik vyvráceny, takže ji biskup z Noly v roce 1993 opět oficiálně připsal do diecézního kalendáře svatých. V Mugnanu se každoročně pořádají velkolepá procesí a oslavy vrcholí v den Filoménina svátku 11. srpna.

ζ A jak probíhá pouť u vás v Koclířově?
Hlavní pouť připadá na neděli nejbližší 11. srpnu, letos tedy na 8. srpna. Po bohoslužbě v 9 hodin prochází obcí starobylý průvod se sochou sv. Filomény za doprovodu hudby. Následují poutní mše v 11 a 15 hodin, litanie a pobožnosti ke sv. Filoméně. V záznamech farnosti Koclířov najdeme přes dvě stě svědectví o mimořádných uzdraveních na přímluvu světice.

ζ Dochází k takovým událostem i v dnešní době?
Víte, o tom by musela rozhodovat kompetentní místa v církvi. Já osobně se jakýmkoliv zprávám o zázracích v Koclířově vyhýbám. Ale pokud se skutečně stanou, každého vedu k tomu, aby poděkoval. Jako posledně, když jsem vedl svatodušní mariánské večeřadlo – modlitební setkání v Kroměříži, přišla si pro požehnání na přímluvu sv. Filomény žena s malou holčičkou, která nemohla chodit. Když mi pak po čase ukázala děvčátko, jak běhá, měli jsme společně velkou radost. Sv. Filoménka je velká světice a jsem rád, že jsme mohli její stánek zachránit. Jsem vděčný školským sestrám sv. Františka, které nám nakonec celý objekt kláštera darovaly.

ζ Co vzkážete našim čtenářům?
Naše rodina byla za totality povzbuzením pro čtenáře. A také dnes, kdy už není o tiskoviny nouze, si zachovává svou tvář i své čtenáře. Přeji všem, tvůrcům i čtenářům, mnoho elánu a vytrvalosti k pokračování v dobrém díle. A pokud se nedostanete k nám na pouť, mohli bychom při některé mariánské sobotě v Koclířově uskutečnit setkání vašich čtenářů.

Ludmila Kotrmanová - Naše rodina
Foto archiv českomor. Fatimy

Publikováno: 01.10.2010

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap