Standard ISVS: Povinně zveřejňované informace

OFICIÁLNÍ NÁZEV

Obecní úřad KOCLÍŘOV, Obec Koclířov

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ze dne 12. 4. 2000 v platném znění.

IČO: 00276839 DIČ: CZ00276839

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Starosta obce: Jiří Tesař
Místostarosta obce: Mojmír Paclík
Účetní obce: Bc. Michaela Patková
Pokladní: Eva Veselá
Administrativa: Edita Prchalová
Údržba a provoz – kompostárny: Miroslav Křivánek
– víceúčelového hřiště: Martin Čermák

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Obecní úřad KOCLÍŘOV, 569 11 KOCLÍŘOV, tel. 461 543 116, obec@koclirov.cz
Datová schránka: wttedqt

PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 1283344309/0800, Česká spořitelna, a.s.