Dnes je 21. 11. 2019    Svátek má Albert, zítra Cecílie.
Koclířov oficiální stránky obce

Záměr inv.akcí na rok 2010 a jeho plnění - Obec Koclířov

Koclířov

Záměr inv.akcí na rok 2010 a jeho plnění

 

Záměr investičních akcí jak byl schválen a je postupně během roku plněn

1) výstavba FVE Spáleniště

11.3.2010

Byla založena společnost SEKO Koclířov s.r.o. zapsaná do obchodního rejstříku 19.3.2010. Je připravováno a probíhají konzultace ohledně zadání Poptávkového řízení (tendru) na projektovou přípravu a výstavbu FVE Spáleniště a na úroky z úvěru. Po vyhodnocení těchto výběrových řízení (společnost RTS a.s.Brno) bude svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva, jehož náplní bude informace pro občany obce o rizicích a výhodách pro obec Koclířov v případě výstavby FVE Spáleniště, jak bylo ZO usneseno dříve. Doposud vycházíme z prvotních informací, které jsou z června loňského roku a jejichž relevantnost je povrchnější, pokud jde o investice, jejich výši a výnosy. Připravovaného záměru se nijak nedotkne omezení při připojování, které si vynutila společnost ČEPS v druhé půli února 2010 a kterou již zmírnila jako dočasnou.

12.5.2010

Dne 11.5.2010 proběhlo mimořádné zastupitelstvo s veřejnou debatou, na němž všech 15 zastupitelů jednomyslně odhlasovalo záměr výstavby FVE Spáleniště.

5.10.2010

Před uzavřením je Stavební povolení formou Veřejnoprávní smlouvy a zajištění financování celé akce, které se oproti dohodnutým postupům zkomplikovalo přístupem všech bankovních domů a proto je v současnosti řešena možnost refinancování projektu.

2) zahájení přestavby č.p. 143 pro bytové účely

11.3.2010

V základních rysech je připraveno, a ve zpravodaji zveřejněno, budoucí uspořádání a náplň této budovy. Tento materiál by měl posloužit jako studie (zpracoval J.Lenoch) a bude přistoupeno následně k provedení nacenění případné realizace a k zadání projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP).

Čp.143 pohled od východu Č.p.143 pohled od východu

Čp.143 čelní pohled Čp.143 pohled východní

Čp.143 pohled severní Čp.143 pohled západní

Čp.143 půdorys 1NP Čp.143 půdorys 2NP

5.10.2010

Z finančních důvodů nebylo prozatím zadáno vypracování projektové dokumentace na přestavbu domu. Současně s tím je nutné řešit vyklizení budovy a přestěhování současných nájemníků z nevyhovujících prostor.

 

 

3) projektová příprava č.p. 243 pro bytové účely

11.3.2010

Uvnitř budovy byly zahájeny některé čistící a bourací práce. Je zadáno zpracování studie na celý objekt, kde by mohlo v přední části vzniknout až 6 bytů. Tuto studii na základě výběrového řízení z nabídky 5 firem provádí atelier ai5 s.r.o Lanškroun. Jsou prováděny grafické práce pro stavební ohlášení přestavby stávající bj v přízemí, která má proběhnout v letošním roce svépomocí.

Pohled na celou usedlost ze silnice Pohled na hospodářskou část před úpravou

 

Čp.243 pohled současný Čp.243 pohled severní

 

 

Čp.243 půdorys 1NP Čp.243 půdorys 2NP

Čp 243 ideový nákres budoucího stavu

3.5.2010

 

 

Studie Ateliéru ai5 Lanškroun

5.10.2010

Byl firmou ai5 Lanškroun odevzdán projekt pro stavební povolení a ten bude po doplnění vyjadřovaček odevzdán na stavební úřad pro vydání stavebního povolení. Následně bylo zastupitelstvem schváleno podání žádosto na SFRB (Státní fond rozvoje bydlení) o dotaci na výstavbu bytů.

4) projektová příprava kanalizace obce

12.3.2010

Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro územní řízení.

Bylo požádáno o dotaci na tuto projektovou dokumentaci.

Zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení poptávky na poradenskou činnost k realizaci projektu kanalizace.

5.10.2010

Byla zajištěna dotace na vypracování projektové dokumentace z Pardubického kraje ve výši 250.000,-. Zastupitelstvo schválilo vítěznou firmu pro zajištění poradenské činnosti Allowance s.r.o., s níž bude po vyjasnění smluv a formy financování činnosti podepsána mandátní smlouva, aby mohla být podána žádost o dotaci na tuto akci v následující výzvě SFŽP.

 

5) projektová příprava rekonstrukce školy

 

11.3.2010

Studie na generální rekonstrukci školy byla, na základě výběrového řízení z pěti projekčních firem, zadána firmě BKN s.r.o.Vysoké Mýto. Součástí studie bude i možnost výstavby tělocvičny za budovou.

Škola současný pohled Škola ze dvora

 

Škola čelní pohled Škola boční pohled Škola pohled dvůr

Škola půdorys 1.NP Škola půdorys 3.NP Škola půdorys školní zahrady

Prostor vedle školy

30.6.2010

Zastupitelstvo rozhodlo o přípravě a podání žádosti o dotace z fondu Zelená úsporám. Dokumentace byla vypracována a o dotaci bylo požádáno.

5.10.2010

Byla zpracována dokumentace a podána žádost na zateplení budovy z programu Zelená úsporám.

Probíhá dokončování prostoru pod lípou z rohu školní zahrady.


6) změna ÚPO č.2

12.3.2010

 

Byl schválen rámcový obsah pro zadání změny územního plánu č.2.

Návrh změny ÚPO č.2 Návrh změny ÚPO č.2 Návrh změny ÚPO č.2

5.10.2010

Zastupitelstvo obce pověřilo Výbor pro rozvoj a investice obce dopracováním podkladů pro zadání Změny ÚPO č 2.

7) infocentrum a ubytovna

12.3.2010

Informační centrum s ubytovnou by mělo vzniknout ve středu obce.

28.5.2010

Na základě souhlasu rady obce byl tento bod doplněn o záměr vybudování ubytovny na Hřebči

Schema budoucí ubytovny Ideové pohledy na budoucí ubytovnu

5.10.2010

Z finančních důvodů nebyla prozatím zadána projektová dokumentace.

8) projektová příprava rekonstrukce sálu KD

 

12.3.2010

Je navrženo řešení sálu KD ve studii (J.Lenoch) a po projednání v komisi RIO a uživatelů sálu bude provedeno poptávkové řízení na dodavatele s tím, že by větší část prací mohla proběhnout svépomocí a ještě letos.

22.4.2010

Návrh počítá s obložením západního průčelí dřevěným prkenným obkledem s odvětráním fasády a s vnitřní úpravou prostoru sálu a přilehlých místností. V sále by mohl vzniknout dřevěný pavlačový ochoz, spojený se současnou promítárnou, v níž vznikne posezení s do níž bude přístup přímo ze sálu po schodišti a současně z kavárny po pavlači. Sál tak bude propojen do dvou etáží se společným zázemím. Vedle býv.promítárny by měla vzniknout kuřárna, aby návštěvníci nebyli obtěžováni kouřem ve vstupní chodbě. Vyměněna budou okna do sálu a také oboje vstupní dveře. Současné miniaturní jeviště bude posunuto směrem do sálu, aby se tak zlepšilo zázemí pro divadelní představení a jiná vystoupení. Sál bude využíván pouze ke kulturním účelům, pro sportovní vyžití je počítáno s tělocvičnou v rámci přístavby školy.

 

 

Kulturní dům Koclířov návrh vnějších úprav Kulturní dům Koclířov návrh úpravy sálu půdorys Kulturní dům Koclířov návrh úpravy sálu v pohledech

Kulturní dům Koclířov sál pohled k jevišti Kulturní dům sál pohled od jeviště

30.7.2010

Byla dokončena první etapa úprav sálu. Bylo odstraněno obložení, rozvedena komplet nová elektroinstalace a opraveny omítky s přípravou pro vestavbu balkonu. Současně byly zrestaurovány objevené malby na stěně. Fotografie zde.

5.10.2010

Byla podána žádost o dotaci na dokončení rekonstrukce sálu a soc.zázemí u MAS Svitava pro rok 2011.

 

9) Koncepce rozvoje agroturistiky

Záměr pro agroturistické využití v obci Koclířov má širokou náplň, Jeho stěžejními body jsou cyklo a hipostezky s propojením okolních obcí. Jako východisko pro tyto aktivity má sloužit bývalé zemědělské středisko "u váhy", jehož určení ÚPO je právě tímto směrem. S ohledem na tyto záměry jsme podnikli několik jednání, jak se dostat k finančním prostředkům na přestavbu budov v tomto areálu pro agroturistiku.

situace

Návrh podoby budov střediska u váhy

ideové řešení

Možnosti využití

Ideový záměr

Po řadě jednání bylo zjištěno, pro záměr tohoto druhu by bylo možné získat dotaci z Evropských fondů ve výši až 92,5%, ale bohužel omezení, která jsou dána tím, že je areál obklopen soukromými pozemky, které nelze pro daný záměr využít (údolí na Vysoké Pole, svah nad domy v obci a samotná obec), byla hledána alternativní náplň budov. Při okamžitém vyloučení demolice a přímého prodeje komukoli, kdo by se přihlásil, byla zjišťována možnost, získat středisko ve výhodnější pozici a realizovat záměr tam. Jako vhodné středisko je to, které leží uprostřed obce zvané "Lamačka" a vlastní jej zemědělec p.Libor Maňák, majitel sousedících pozemků střediska "u váhy". V radě obce a následně po diskusi i v zastupitelstvu obce byla příprava tohoto záměru schválena.

 

15.3.2010

Jednání o směně v rámci níž mají být i směna středisek "Lamačka" v majetku p.Libora Maňáka a "U váhy" v majetku obce byla pozastavena z důvodu přípravy referenda k budoucnosti střediska "u váhy".

23.5.2010

Proběhlo referendum k majetkové otázce ohledně střediska u váhy. Referendum bylo neplatné pro nízkou účast.

5.10.2010

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byly schváleny smlouvy, jimiž byla nastolena spolupráce s p.Liborem Maňákem a jimiž byla směněna v první fázi střediska "u váhy" a středisko "Lamačka". V následujícím roce je nutné vypracovat koncepci využití střediska Lamačka a zajistit maximum dotačních peněz na její uskutečnění.

Publikováno: 01.01.2010

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap