Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce Koclířov k 26.5.2017

Jiří Tesař, starosta – uvolněný pro funkci (NK)

Rudolf Kala, místostarosta – neuvolněný pro funkci (NK)

Přemysl Augusta, člen rady obce (NK)

Mgr. Anna Oubrechtová, členka rady obce (NK)

Ladislav Bršlica, člen rady obce(NK)

Šárka Maivaldová (NK)

Marcela Kalová (NK)

Radka Synková, předsedkyně finančního výboru obce (NK)

Miroslav Křivánek (NK)

Veronika Pandulová (NK)

Ing. Romana Kulhanová (NK)

Bc. Lucie Prokešová, (NK)

Josef Votřel, předseda kontrolního výboru (NK)

René Kulhan (NK)

Ladislav Prchal (KSČM)