Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce Koclířov

Jiří Tesař, starosta – uvolněný pro funkci (NK)

Přemysl Augusta, člen  rady obce (NK)

Ladislav Prchal, člen rady obce (KSČM)

Radka Synková, předsedkyně finančního výboru (NK)

Miroslav Křivánek (NK)

Martin Večeřek, místostarosta – neuvolněný pro funkci (NK)

Adéla Vostřelová, předsedkyně kontrolního výboru (NK)

Ing. Jana Lacková (NK)

BcA. Martina Bednářová (NK)

Ondřej Strnad, člen rady obce (NK)

Ing. Šárka Hazdová (NK)

Josef Veselý (NK)

Milan Skoták (NK)

Tomáš Jakimjuk (NK)