Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce Koclířov k 2.11.2020

Jiří Tesař, starosta – uvolněný pro funkci (NK)

Mojmír Paclík, místostarosta – neuvolněný pro funkci (NK)

Přemysl Augusta, člen rady obce (NK)

Mgr. Anna Oubrechtová, členka rady obce (NK)

Šárka Maivaldová (NK)

Marcela Kalová (NK)

Radka Synková, předsedkyně finančního výboru obce (NK)

Miroslav Křivánek (NK)

Veronika Pandulová (NK)

Ing. Romana Kulhanová (NK)

Bc. Lucie Prokešová, (NK)

Josef Votřel, předseda kontrolního výboru (NK)

René Kulhan (NK)

Ladislav Prchal, člen rady obce (KSČM)

Rudolf Kala (NK)