Dnes je 15. 11. 2019    Svátek má Leopold, zítra Otmar.
Koclířov oficiální stránky obce

Zpráva o rozpracovanosti investičních akcí - Obec Koclířov

Koclířov

Zpráva o rozpracovanosti investičních akcí

Výsadbav centru obce, bylo provedeno restaurování trojiční sochy a stavba autobusové zastávky jako 1.etapa úpravy centra obce. Tato etapa je dokončena, vyfakturována a je ukončen proces žádosti o proplacení, s doplněním požadovaných dokladů. (dotace MAS, dodavatel ARS Vavřín, Litomyšl). Zbývá provést podlahu a střešní krytinu zastávky a osadit lavičku.

Zateplení školy a výměna zdroje vytápění, ukončení v srpnu, vyřešena byla výmalba interiéru školy svépomocně. (dotace SFŽP, dodavatel Mamutherm Brno)

Zahájení stavby 7 bytů v č.p. 243, (dotace MMR, dodavatel Hikele Svitavy)stavba byla zahájena, jsou provedeny přípojky hrubás tavba celého 1.NP. V letošním roce budou proinvestovány 4.000.000 ,- z dotace.

Před zahájením:

Výstavba dešťové kanalizace před 5 parcelami u váhy byla podepsána smlouva s dodavatelem. (Dotace MMR, dodavatel Rekos Ševčík Žamberk)

Oprava kapličky Božího Těla (Dotace MMR, poptávka) dokončení celé opravy v letošním roce.

Přípojky pro areál zdraví, (dotace PaK, svépomoc), bude provedena přípojka vody a elektro na podzim.

Úprava veř.prostranství, (dotace mikroregion, poptávka) zahájena realizace místní komunikace za váhou

K dokončení:

Úprava hřbitova. Dotací hrazená část byla dokončena 15.8.2012. zbývá dokončit úklid za hřbitovem a mlatové cestičky. Tato akce je fyzicky i fakturačně a dokladově ukončena. (dotace MAS, dodavatel M.DirrStavospol)

Úpravy KD z důvodu prodloužení subdodávek je zažádáno o prodloužení realizace. Zbývá dokončit výměnu oken sálu, výměnu dveří sálu, vestavba balkonu, vestavba jeviště a nákup židlí a stolů. Předpokladem je dokončení všech prací do konce září tak, aby mohla v klidu proběhnout Okresní výstava zahrádkářů. Nejzazší termín je pak březen příštího roku. (Dotace MAS, dodavatel M.DirrStavospol)

Úprava návsi na Hřebči zbývá umístit rozvod osvětlení a terénní úpravy, Obruby jsou připraveny a šotolina pro chodníky bude přivezena. Realizace dokončení je plánována na září/říjen. (Dotace Mikroregion, dodavatel L.Bršlica)

Úprava cesty za váhou zpevněný prašný povrch (L.Bršlica), dotace Mikroregion Svitavsko

Příprava:

Ubytovna Hřebeč, před dokončení PD, bude zažádáno o stavební povolení a následně o dotaci.

9 bytů v č.p.143, PD před dokončením, bude zažádáno o stavební povolení a následně o dotaci.

Stavba FVE30kW (SEKO), probíhá zajištění stavebního povolení

Stavba BPS 600kW (SEKO), probíhá koordinace PD a územního řízení.

Č.p.153-stolárna, studie dokončena

Cyklo a in-linestezku, provedena studie, zařazena do plánu výstavby v rámci mikroregionu Svitavsko

Komplexní pozemkové úpravy, zahájena příprava ze strany Pozemkového úřadu

Nádrž pod Hřebčí, studie pro KPÚ

Zajištěné dotace 2013:

Chodník před školou (dotace MAS podepsána)

Úprava hasičské zbrojnice (dotace MAS podepsána)

Žádosti o dotace:

Žádost o dotaci na kanalizaci a ČOV, (dotace SFŽP), podání žádosti 9.8., ukončení územního řízení, zajištěn přislib úvěru na dofinancování 24mil. na 17 let.

Stavba kompostárny,úpravy podkladů pro novou žádost o dotaci.

Aktualizovaná zpráva starosty pro Výbor pro rozvoj a investice a Radu obce

Jaromír Lenoch, starosta

Publikováno: 11.09.2012

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap