Dnes je 22. 01. 2020    Svátek má Slavomír, zítra Zdeněk.
Koclířov oficiální stránky obce

ZPRÁVY Z FARNOSTI A ČM FATIMY - Obec Koclířov

Koclířov

ZPRÁVY Z FARNOSTI A ČM FATIMY

Slavnost Všech svatých a dušiček v naší farnosti

Slavnost Všech svatých připadá letos na čtvrtek 1. listopadu 2012. Tradičně se scházíme ke mši sv. v 18 hod. ve farním kostele a po mši sv. se společně modlíme a vzpomínáme na naše drahé zemřelé, pochované na našem hřbitově či kdekoliv jinde ve světě.

Další den je pátek 2.11.2012, kdy je památka všech zesnulých. Mše sv. bude ve farním kostele v 8.00 hod. ráno a v kostele ČM Fatimy ve 20.00 hod. Poté následuje celonoční adorace od 22 do 08 hod., tak jak bývá vždy v pátek před 1.sobotou v měsíci.

Na 1.sobotu 3. listopadu 2012 bude pravidelný dopolední program se mší sv. v 10.30 hod. na úmysly poutníků a žehnáním nemocných. Ve 13.15 hod. začíná rozjímavý sv. růženec.

Ve 14.00 hod. povede hlavní program ve Fatimě P. Montfort Okaa z Nigérie a v 15.00 hod. P. Pavel Dokládal program ve farním kostele se společnou modlitbou za zemřelé.

Hlavní mše sv. bude v 17.00 hod. v kostele Fatimy. Kazatelem bude P. Montfort (tlumočí se do českého jazyka)

Ve dnech 3. - 8. 11. 2012 je možné za obvyklých podmínek a modlitbami za zemřelé na hřbitově získat pro naše zemřelé plnomocné odpustky. Proto každý den bude mše sv. vždy v 8 hod. a po ní modlitba za zemřelé na hřbitově.

Pouze v neděli 4. 11. 2012 bude mše sv. v tradičním čase jako každou neděli v 9.00 hod.

Bylo by moc pěkné, kdybychom zvláště v tyto dny na naše drahé zemřelé pamatovali i modlitbou či účastí na mši sv.

Další zprávy:

• Ve dnech 3. - 8.11.2012 budou ve Fatimě probíhat exercicie vedené P. Montfortem Okkaou z Nigerie s každodenní bohoslužbou ve 24.00 hod. s komunitou Dvou Srdcí Lásky. Tyto mimořádné “půlnoční“ mše sv. a modlitby jsou přístupné všem. Není třeba se předem hlásit.

• Ve dnech 9.-11.11.2012 se organizačně podílíme na exerciciích vedených P. Jamesem Manjackalem z Indie, které budou probíhat v Praze.

• Večer 11.11.2012 odlétáme do Portugalska na celosvětovou valnou hromadu WAF, která bude probíhat ve Fatimě v Domus Pácis.

• V SOBOTU 17.11.2012 VÁS ZVEME DO PRAHY NA MIMOŘÁDNÝ POUTNÍ DEN.

Zahájení v 10.00 hod. na Hradčanském náměstí a poté v katedrále, pokračujeme cestou přes Karlův most a Staroměstské nám. V 15.00 hod. hlavní bohoslužba s kardinálem Dukou v Praze na Malé Straně u Pražského Jezulátka. V 18.00 hod. v katedrále za přítomnosti pana prezidenta, ústavních činitelů, pana kardinála a dalších významných hostů společná modlitba za vlast a Requiem Antonína Dvořáka. K tomuto mimořádnému dni, který zajišťujeme se mohou připojit také zájemci z naší obce. Vše zajistíme. Hlaste se na recepci.

• SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DOBY ADVENTNÍ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 1.12.2012

S následujícím programem:

17.00 hod Mše sv. v kostele Fatimy

18.00 hod. Pásmo vánočních písní a koled s našimi dětmi u vánočního stromu a slavnostní požehnání, rozžehnutí vánočního stromu a pozvání pro děti do cukrárny ve Fatimě (paní katechetka Lenka má „padesát“) a společný přípitek na prahu adventu.

•1. neděle adventní 2.12.2012 - zahájení letošní velké adventní soutěže. Stejně jako vloni pro děti, ale také pro dospělé,    a to ve dvou kategoriích: dospělí praktikující (chodící do kostela) a také kategorie dospělí nepraktikující (nechodící do kostela). Soutěž bude slavnostně zakončena při „půlnoční“ 24.12.2012 ve 22.00 hod. v kostele Fatimy.

Na závěr ocenění:

Návštěvníci Koclířova, převážně z řad poutníků a účastníků celonárodní konference WAF ČR ocenili krásnou výstavu ovoce a zeleniny v kulturním domě v naší obci a mnozí si také v tombole odnesli pěknou výhru.

Rovněž pan biskup Jan Vokál u příležitosti svěcení nově restaurovaného sloupu Nejsvětější Trojice ocenil starost obce   o církevní památky. Pán Bůh zaplať.

Žehnám Vám, Vašim rodinám, zvláště nemocným

P.Pavel Dokládal

Publikováno: 01.11.2012

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap