Zprávy z farnosti a ČM Fatimy Koclířov

Květen – měsíc Panny Marie v Koclířově

Můžeme se opět těšit na službu exorcisty z Malty P. Eliase Velly, který bude ve Fatimě sloužit ve dnech 3.-9. 5. 2013 a povede také hlavní program 1. květnové mariánské soboty 4. května 2013 s programem v přírodním areálu blahoslaveného Jana Pavla II. od 14.00 hod., který bude otevřený pro všechny bez nutnosti předchozí registrace, tak jak tomu bude v ostatních dnech.

Na 1.sobotu v 17.00 hod. povede P. Vella mši sv. za vnitřní uzdravení.

V neděli 5. května 2013 bude farní mše sv. ve farním kostele sv. Filomény a Jakuba v 9.00 hod.

(ve Fatimě bude program semináře vedený P. Vellou pro předem přihlášené)

Školské sestry sv. Františka, původní majitelky kláštera – nyní Českomoravské Fatimy, přijedou v neděli na návštěvu a prohlídku současného Koclířova, budou s nimi i významní představitelé kongregace ze zahraničí.

NEDĚLE 12. KVĚTNA 2013

SLAVÍME SVÁTEK MATEK

Maminky jsou srdečně zvány do Čm Fatimy na 16.00 hod. Zahájení  bude v kostele, pak společná cesta do areálu blahoslaveného Jana Pavla II. na tribunu, kde proběhne požehnání maminkám a předání malých dárků a poté pozvání do Dvorní kavárny – cukrárny na občerstvení.

Kdo bude chtít zůstat i na mši sv. v 18 hod., bude vítán. Program je spojen s vigilií Fatimy.

PONDĚLÍ 13. KVĚTNA 2013 JE HLAVNÍ SVÁTEK 96. VÝROČÍ ZJEVENÍ VE FATIMĚ

Ten den bude mimořádná událost v Portugalsku na místě zjeveni v Cova d´Iriia ve Fatimě, kde bude zasvěcen nový papežský pontifikát Sv. otce Franiška Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Této události bude osobně přítomna za ČR i mezinárodní radu WAF Světového apoštolátu Fatimy Ing. Hana Frančáková, nám v Koclířově známá jako naše Hanka.

V naší národní Fatimě v Koclířově budeme spojeni následujícím programem:

Pondělí 13.5.2013 v 8.30 hod. sv. růženec v 9.00 hod. mše sv. na úmysly „džbánu milosti“ ke cti Panny Marie Fatimské a za pontifikát Sv. otce Františka, žehnání nemocných a zásvětný průvod areálem Fatimy.

V tyto dny zde budou hosty významní kněží řeckokatolikého exarchátu pod vedením otce biskupa Ladislava Hučka.

Očekáváme návštěvu družební obce z Polska Tuliszków, která bude probíhat v naší obci.

V kostele bychom se měli s nimi setkat v neděli na slavnost hodu Božího svatodušního při mši sv. ve Fatimě v 9 hod. s následnou prohlídkou areálu Fatimy i farního kostela a opravených památek.

NOC KOSTELŮ JE LETOS I V KOCLÍŘOVĚ

V PÁTEK 24. KVĚTNA 2013

Zahájení bude v 18.00 hod. mší sv. ve farním kostele, kde budou po mši sv. probíhat prohlídky kůru, věže, poustevny a celého farního areálu až do 22.00 hod.

V kostele Fatimy bude tradičně otevřena cukrárna a Dvorní kavárna, budou zde každou hodinu komentované prohlídky s výkladem historie a současnosti, bude volně přístupná celá Fatima a navíc se můžeme těšit ve 20.00 hod. na večerní koncert Noci kostelů, který proběhne ve Fatimě.

Vstup je tradičně v celé ČR volný s pozváním pro všechny. Informace o celostátním program Noci kostelů najdete také na www.nockostelu.cz

A JEŠTĚ SE MŮŽEME TĚŠIT TAKÉ NA

DEN DĚTÍ 1. ČERVNA 2013

Protože letos připadá na 1. mariánskou sobotu, je připraven mimořádný program pro všechny děti chodící i nechodící do kostela J

Bude zahájen v kostele Fatimy 1.6.2013 v 15.00 hod., povede jej vojenský kaplan P. Petr Šabaka s katechetkami. Součástí programu bude pozvání pro všechny děti do naší cukrárny a také vědomostní a dovednostní soutěže, při kterých budou děti získávat losy jako body, které pak budou na konci programu v 18.00 hod. veřejně slosovány o pěkné odměny. Tak se těšíme na všechny děti z Koclířova i okolí.

Pravidelné bohoslužby: v neděli v 9.00 hod., v týdnu v 8.00 hod. nebo v 18.00 hod.

Každou středu celodenní adorace v kapli sv. Antonína.

Návštěvy kněze u nemocných – možno domluvit vždy v čase bohoslužeb, případně i na telefonu 731 598 752

NAŠI NĚMEČTÍ PŘÁTELÉ – RODÁCI

NA JARNÍ NÁVŠTĚVĚ V KOCLÍŘOVĚ

Ve dnech 10. – 11. 4. 2013 nás navštívili hlavní organizátoři setkání našich přátel z Německa, rodáků z Koclířova pan Wilhelm Bier a pan Alfred Kössler.

Během své krátké návštěvy se setkali také se starostou naší obce i přáteli z řad našich spoluobčanů a společně s P. Pavlem Dokládalem podrobně projednali letošní pouť ke sv. Filoméně, které se chtějí účastnit ve velkém počtu, asi 100 hostů.

Pouť připadá letos  přímo na svátek svaté Filomény na neděli 11.8.2013. Naplánovali jsme hlavní setkání při nedělní bohoslužbě ve farním kostele 11.8.2013 v 9.00 hod. a poté tradiční procesí obcí se sv. Filoménou a dechovou hudbou i koncertem.

Úvodní setkání s občany naší obce jsme dohodli na čtvrtek  8.8.2013 v 16.00 hod. ve farním kostele, následně společný pietní akt u hrobky bývalého starosty pana Lamatsche a modlitba již téměř celé restaurované Křížové cesty sv. Filomény v areálu farního kostela i prohlídka restaurovaných náhrobků. Následně od 17.00 hod. proběhne v kulturním domě setkání s občany doprovázené dataprojekcí z historie Koclířova. Hosté také ocenili veliký pokrok při zvelebení bývalého kláštera, farního kostela a církevních památek v naší obci i přispěním obce Koclířov

Římskokatolická farnost Koclířov

Publikováno: 01.05.2013