Obec a okolí

no images were found

Historické fotografie

Fotografie dnes už z větší části zaniklých pohledů na obec, její domy a lidi, kteří tu už nejsou.
Foto: Jaromír Lenoch

Křížová cesta v okolí kostela

Vytvořená od roku 1856 na zadání koclířovského faráře Antonína Ivo Kukly.
Foto: Jaromír Lenoch