První krok k Areálu zdraví za námi

Záměr na vybudování multifunkčního centra na starém hřišti u hřbitova, pro který byl přijat název AREÁL ZDRAVÍ , má zatím pouze podobu územní studie. Ta byla podrobena anketnímu průzkumu, jaká kulturně sportovní či společenská zařízení by podle většinového názoru občanů měl areál obsahovat. Samozřejmě něco jiného jsou přání, něco jiného reálné možnosti obce. V tomto směru zatím ve světle jiných často naléhavějších stavebních akcí nevidíme lepší cestu, než budovat záměr v postupových krocích, jejichž reálnost je podložena možnostmi získat dotační příspěvek na straně jedné a možnostmi využití místních kapacit na straně druhé.

Před několika dny byla završena první etapa, kterou tvoří přívod vody a elektřiny do centra budoucího areálu. Společnost Telefonica O2 potřebovala pro realizaci svého projektu na přívod optického kabelu do areálu kostela využít obecního pozemku a tak došlo k oboustranně výhodné dohodě, jejímž výsledkem jsou pro obec bezplatně realizované zemní práce. K tomu součinnost s místními odborníky p. Zdeňkem Zemachem a p. Alanem Vodehnalem a na konci tohoto prvního kroku můžeme konstatovat, že vynaložené finanční náklady obce nepřevýší přidělené dotace z Pardubického kraje.

Pro druhou etapu k realizaci v letošním roce je, jako další cesta ke snížení investičních nákladů, připraveno 20 m3 dříví z obecního lesa. Z něho by měla vyrůst dřevostavba srubového typu, kterou by mohlo být kryté podium pro letní kulturně společenské, případně dětské akce. I pro tuto fázi jsou v naší obci šikovní lidé, kterým práce se dřevem není cizí.

Věřme, že i pro zbudování dalších zařízení plánovaného Areálu zdraví, jako jsou sportoviště, dětské hřiště a samozřejmě i nezbytný stánek pro občerstvení a soc. zařízení, se podaří navzdory nelehké finanční situaci obce najít cesty a síly k jejich zvládnutí.

Ing. Miroslav Bačovský, místostarosta

Publikováno: 01.05.2013