Internetovou mapovou on-line aplikaci s přímým dálkovým přístupem do katastru nemovitostí ČÚZK, geoportál obce Koclířov najdete na internetové adrese http://www.gobec.cz/koclirov/.

Server přináší ucelený mapový informační portál, kde lze sjednotit mapové podklady z různých zdrojů (VHOS, ČEZ, dopravní značení, …) a poskytuje ucelený pohled na spravované území.